ฝึกอบรม อาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต

ฝึกอบรม อาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น “หลักสูตร การทำผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 3 นางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 2 นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 10 นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 11 นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 12 นางยุภาภรณ์ หนู่นุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน คนว่างงาน คนตกงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ อบจ.ภูเก็ต ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน สามารถพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ประชาชนผลิตสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของชุมชนในจังหวัดภูเก็ตสู่สากลได้

ในการนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น “หลักสูตรการทำผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ว่างงาน คนตกงานและประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 200 คน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางมีนา อยู่คง (ประธานกลุ่มผ้าสโนติกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลกมลา) และนางข้อตี้ย่ะ อะนะฝรั่ง (สมาชิกกลุ่มผ้าสโนติก และแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลกมลา) มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์เคล็ดลับเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้รับการฝึกอบรม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ต ที่ให้ความสนใจมาฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพในหลายสาขาที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดขึ้น โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างงาน สร้างอาชีพได้ และ อบจ.ภูเก็ต จะต้องเพิ่มช่องทางการพัฒนาทักษะด้านการขายออนไลน์ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อต่อยอดในการสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต”

Related Post

เตรียมฉลองยิ่งใหญ่ “The New Chapter Jungceylon” 28 มิ.ย. 67 นี้

เตรียมฉลองยิ่งใหญ่ “The New Chapter Jungceylon” 28 มิ.ย. 67 นี้

พบโปรโมชั่นเฉลิมฉลองเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ “Blooming Sales”ลดราคาสูงสุดถึง 70% ลุ้นรับรางวัลใหญ่ทุกวัน เปิดตัว Queen of Oasis ซุปเปอร์สตาร์สาวสวยระดับประเทศ “ใหม่ - ดาวิกา โฮร์เน่”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.