อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการบริหารจัดการขยะติดเชื้อใน LQ

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการบริหารจัดการขยะติดเชื้อใน LQ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการขยะติดเชื้อใน LQ โดยมี นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนาคเกิด ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 14,860 ราย เสียชีวิต จำนวน 115 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564) ซึ่งทำให้พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (high risk contact) จำนวนมาก ในการนี้ จังหวัดภูเก็ตจึงมีการเปิดสถานที่กักตัวสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้กักตัวในสถานที่ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตจัดให้ หรือ Local Quarantine (LQ) ส่งผลให้ต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อม และบริหารจัดการกำจัดขยะติดเชื้อ ทั้งเรื่องสถานที่และค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ ดังนั้น จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการขยะติดเชื้อใน LQ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.