บริการรถโพถ้องฟรี แก่ประชาชนในการเดินทางร่วมงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง 26 ต.ค. นี้

บริการรถโพถ้องฟรี แก่ประชาชนในการเดินทางร่วมงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง 26 ต.ค. นี้

อบจ. ภูเก็ตให้บริการรถโพถ้องฟรี แก่ประชาชนในการเดินทางร่วมงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 26 ต.ค. นี้

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดให้บริการรถโดยสารประจำทาง (รถโพถ้อง) ฟรีแก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางร่วมงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยจัดให้มีรถวิ่งให้บริการในเส้นทางหมวด 1 เขตพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น. จำนวน 3 สาย ใน 4 เส้นทางดังนี้

สายที่ 1 ห้างฯ บิ๊กซี – วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สายที่ 2 ห้างซุปเปอร์ชิป – ตลาดใหม่มุมเมือง – สถานีขนส่งผู้่โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 – ตลาดดาวทาวน์ภูเก็ต
สายที่ 3 สะพานหิน – เกาะสิเหร่

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.