อบจ.สัญจร ณ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต

อบจ.สัญจร ณ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต

วันที่ 22 มิ.ย. 2560 ที่บริเวณประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน อบจ.สัญจร (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย มีนายสนิท ศรีวิหค และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตส่วนราชการต่าง ๆ ภาคเอกชน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และประชาชน เข้าร่วมงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.ภูเก็ต) ณ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.ภูเก็ต) ณ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.ภูเก็ต) ณ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.ภูเก็ต) ณ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “โครงการ อบจ.สัญจร เป็นงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภูเก็ต จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ

2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารของจังหวัดภูเก็ตส่วนราชการต่าง ๆ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน มีโอกาสรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน จัดให้มีเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อการจัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น และการให้บริการของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตลอดจนภาคเอกชน ได้ร่วมกันให้บริการแก่ประชาชน โดยมีการให้บริการตรวจสุขภาพ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และการบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งการออกหน่วยในครั้งนี้มีส่วนราชการ และภาคเอกชน รวม 55 หน่วยงานเข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนเพื่อที่จะได้นำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x