อบจ. ภูเก็ตตั้งกล้อง CCTV หวังช่วยแก้ปัญหาจราจรและอาชญากรรม

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 17 ก.ย. 52 ที่ห้องประชุมสภา อบจ. ภูเก็ต นายไพบูลย์  อุปัติศฤงค์ นายก อบจ. ภูเก็ต ได้ลงนามการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กับบริษัทแอดวานซ์ อันพอเมชั่น เทคโนดลยี จำกัด มหาชน โดยมีนายธัชชัย  วรวงศาธิกร เป็นผู้ลงนามและมีนายประดิษฐ์  แนงจันทร์ ประธานสภา อบจ. ภูเก็ต นายชวลิต  ณ นคร รองนายก อบจ. ภูเก็ต สมาชิก สภา อบจ. เข้าร่วม

นายไพบูลย์ กล่าวว่า ตามที่ อบจง ภูเก็ต ได้ประกาศประมูลจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต   เทศบาลตำบลรัษฎา  เทศบาล ตำบลวิชิต จำนวน 8 จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 24 ล้านบาท ปรากฎว่ามีผู้มายื่นซองจำนวน 6 ราย และมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 ราย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.