พาณิชย์จังหวัดนำ ‘หมูย่างเมืองตรัง’ บุกเปิดตลาดภูเก็ต

หมูย่างเมืองตรัง

ที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ของดีเมืองตรัง…ดังที่ภูเก็ต” ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าหมู่ย่างเมืองตรังปี โดยมีประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมงานคึกคัก

หมูย่างเมืองตรังนายธาดา พิชญาภรณ์ พาณิชย์จังหวัดตรัง กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดภารกิจหลักของพาณิชย์จังหวัด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมีภารกิจหลักประการหนึ่ง คือการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการของจังหวัด ซึ่งให้แต่ละจังหวัดพิจารณาคัดเลือกสินค้าที่โดดเด่นจังหวัดละ 1 สินค้า โดยกระบวนการคัดเลือกให้ใช้ปัจจัยเด่นของจังหวัดต่างๆ เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนของสินค้าที่ออกสู่ตลาดและดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาให้สามารถแข่งขันและขยายตลาดในเชิงพาณิชย์ ในส่วนจังหวัดตรังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า “หมูย่างเมืองตรัง” อาหารพื้นเมืองที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัดตรัง

จนเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศสามารถที่จะแข่งขันและขยายตลาดได้ เชิงพาณิชย์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตามวัตถุประสงค์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าหมูย่างเมืองตรัง และเสนอให้ “หมูย่างเมืองตรัง” เป็นสินค้า OPOP (One Province One Product) ของจังหวัดตรัง

สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดที่มีเป้าประสงค์ ในการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สินค้าที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของจังหวัด อันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายเป็นของฝากได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้แก่ หมูย่างเมืองตรัง ขนมเค้กตรัง ขนมเปี๊ยะตรัง ผลิตภัณฑ์แกะสลักไม้มงคลเทพธาโร ผ้าทอนาหมื่นศรี ผลิตภัณฑ์หนังปลากระเบน ของที่ระลึกไม้ยางพารา และปุ้มปุ้ยปลายิ้ม

สำหรับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ของดีเมืองตรัง…ดังที่ภูเก็ต” ในครั้งนี้ ทางสำนักงานพานิชย์จังหวัดตรังได้นำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าของดีเมือง ตรังจำนวน 16 ราย โดยมีผลิตภัณฑ์สินค้าดังกล่าวข้างต้น จำนวน 8 รายการเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายเป็นเวลา 5 วันคือตั้งแต่วันที่ 27-31 สิงหาคม 2553 ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาภูเก็ต

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x