ตำรวจภูธรภาค 8 เพิ่มมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

ตำรวจภูธรภาค 8 เพิ่มมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

ตำรวจภูธรภาค 8 เพิ่มมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 กล่าวถึงมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงฤดูการท่องเที่ยวว่า การดูแลนักท่องเที่ยวเป็นนโยบายของรัฐบาล และรายได้หลักของประเทศ ตำรวจภูธรภาค 8 ได้เพิ่มการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจตราดูแลนักท่องเที่ยว อาทิ สายตรวจเดินเท้าตามชายหาด สายตรวจรถจักรยานเพื่อออกตรวจตราย่านชุมชน

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8  ทั้งนี้ การดำเนินการแบ่งดำเนินการเป็น 3 ส่วน คือ มาตรกาด้านการป้องกัน ประกอบด้วย การตรวจสอบข้อมูลสถานบริการ สถานที่ท่องเที่ยว กลุ่มบุคคลประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่โรงแรมต่าง ๆ จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว และการปรับปรุงกล้องวงจรปิด ได้ประสานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการติดกล้องตามหน้าสถานประกอบการ จัดตั้งอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้มีทั้งยุโรปและเอเชีย จึงต้องการผู้มีความรู้ด้านภาษา ส่วนมาตรการด้านการปราบปราม มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ มีชุดเคลื่อนที่เร็วในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตามย่านต่างๆที่นักท่องเที่ยวนิยมไป อาทิ เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า และภูเก็ต

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจภูธรภาค 8 ได้ย้ายที่ทำการมายังจังหวัดภูเก็ต เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย ชุมพร สุราษฏร์ธานี ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตมีความใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว ศูนย์กลางการบริการนักท่องเที่ยว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.