ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ครั้งที่ 1

ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ครั้งที่ 1

พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ครั้งที่ 1
พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ครั้งที่ 1

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 1 เมษายน 2558  ที่สนามหญ้าหน้าศาลากลาง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดงานโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ครั้งที่ 1 โดยมี นายชัยยา ขำสะอาด พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกรมเจ้าท่าจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา และภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายนิสิต กล่าว่า ตามที่ทางรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง ได้มีการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทักษะฝีมือให้มีมาตรฐาน ยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอาชีพทางการเกษตร ผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีไม่ทั่วถึงและไม่ถาวร จึงทำให้ขายสินค้าได้ในราคาไม่เป็นธรรม  แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพทางเกษตร จึงควรดำเนินการโดยจัดตลาดนัดชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และสอดคล้องกับแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้มอบหมายนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557  อีกทั้งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP และผู้บริโภคได้มาพบกันในสถานที่ที่กำหนด มีระยะเวลาจัดประจำที่ไม่แน่นอน

ทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดให้มีการดำเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีอาชีพทางการเกษตร ผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP ได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนมาจำหน่ายเอง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนโดยตรง และทางจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จำนวน 4 ครั้ง  โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 และจะจัด ณ สถานที่ส่วนกลางของอำเภอ อำเภอละ 1 ครั้ง

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.826441984097464.1073741895.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.