งานวันเด็กรั้วแสดดำ ประจำปี 2559

งานวันเด็กรั้วแสดดำ ประจำปี 2559

งานวันเด็กรั้วแสดดำ ประจำปี 2559

วันที่ 9 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจน ผู้ปกครอง และเยาวชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ สถานที่จัดกิจกรรมจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี กล่าวในพิธีเปิดว่า “การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีย่อมต้องมีพัฒนาการมาจากวัยเด็กที่ดี ทั้งด้านความคิด อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สำหรับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในปีนี้ ได้แก่ นิทรรศการ การละเล่น การแสดงดนตรีและกีฬา ได้รับการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ และนักศึกษาจากคณะต่างๆ เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมได้ฝึกฝนพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความกล้าแสดงออก ความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมสายใยความรักระหว่างเด็กๆ กับผู้ปกครองให้แนบแน่นยิ่งขึ้น”

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.