ถวัลย์ ดิษฐสุธรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์ภูเก็ต

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 ส.ค. 52 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายตรี  อัคร เดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการทอล์คโชว์เปิดตัวเครื่องหมายตราสัญลักษณ์รับรอง ผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสมพงศ์  อ่อนประเสริฐ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการในจังหวัด ภาคเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวกับกับการส่งเสริมธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายตรี กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาว ไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เป็นจำนวนมาก การสร้างตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ของจังหวัดภูเก็ต หรือ Phuket Brand เพื่อใช้รับรองผลิตภัณฑ์ของจังหวัดภูเก็ต จึงนับเป็นเรื่องดียิ่งในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและนักท่อง เที่ยว รวมถึงเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน ซึ่งนอกจากจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์ของจังหวัด แล้ว ในวันนี้ยังมีการทอล์คโชว์ We are brand ambassador โดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา และการบรรยายแนวทางการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ โดย อาจารย์ฆรณี  สาย สว่าง (อาจารย์เอิร์ธ) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ พัฒนาสินค้าและบริการ ได้รับทราบและเล็งเห็นถึงความสำคัญ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานของตรา สัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ตด้วย

สำหรับการจัดการประกวดตราสัญลักษณ์ รับรองผลิตภัณฑ์ภูเก็ต นั้น มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งสิ้น 77 ราย จำนวน 197 ผลงาน  คณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ฯ  ได้ตัดสินให้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตราสัญลักษณ์ของถวัลย์ ดิษฐสุธรรม  ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จ.ภูเก็ต ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายสมชาย นิลแก้ว นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้า กรุงเทพมหานคร  ได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นายพงศกร จันทร์พิพัฒน์พงศ์  นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก  ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต ที่ชนะเลิศ ใช้โทนสีฟ้า และสีทองเป็นวงกลม  ซึ่ง สีฟ้า คือสีของจังหวัดภูเก็ต ส่วนสีทอง สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ความมีคุณค่า มีรูปแหลมพรหมเทพอยู่ในวงกลม รอบนอกมีสัญลักษณ์แทนเสาโปรตุกีส ล้อมรอบด้วยมุกและมีรูปโบว์เป็นโครงสร้าง   ซึ่ง หมายถึงเป็นการนำเอาเอกลักษณ์ของความเป็นภูเก็ตทั้งธรรมชาติ รากฐานทางวัฒนธรรมและทรัพยากรอันทรงคุณค่ามาผสมผสานประยุกต์ออกแบบเป็นตรา สัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของจังหวัดภูเก็ต แหลมพรหมเทพ เอกลักษณ์อันงดงามทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นภูเก็ตในเชิงประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและกว้างไกล รูปมุก เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติของท้องถิ่นและคำขวัญอันเป็นเอกลักษณ์ “ไข่มุกอันดามัน” แทนค่าถึงความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ รูปเสาแบบชิโนโปรตุกีส แสดงถึงรากฐานทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่และงดงาม นำมาสื่อความหมายของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยความประณีตและภูมิปัญญาดัน ล้ำค่า แฝงนัยยะแห่งการยินดีต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรี รูปทรงโดยรวมอยู่ในโครงสร้างรูปโบว์อันแสดงความหมายถึงการคัดสรรการรับรอง มาตรฐานในทุก ๆ ด้านเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.