กกต.ภูเก็ต จัดโครงการเผยเเพร่ความรู้ ส่งเสริมประชาธิปไตยให้เยาวชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม 2552 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต นายสุภาพ  อรรค คำ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปี 2552 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

นายสุภาพ  กล่าว ว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณของกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองให้ดำเนินการตาม โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปี 2552 ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 12 แห่ง แห่งละ 2 คนต่อทีม โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุและบันทึกเทปเพื่อ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ  ตลอดจนกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษา ค้นคว้าและก่อให้เกิดการเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมือง การเลือกตั้งและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตกำหนดรอบคัดเลือกแข่งขัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในวันที่ 15 กันยายน 2552 เวลา 10.00 – 11.30 น. ส่วนรอบชิงชนะเลิศ เป็นวันเดียวกันในเวลา 13.30 – 14.30 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. ภูเก็ต ทั้งนี้นักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับรางวัลเงินสด พร้อมโล่เกียรติยศจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต สำหรับรางวัลชนะเลิศในรอบชิงชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 4,000 บาท/ทีม รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดรางวัลละ 2,000 บาท/ทีม และรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 1,000 บาท/ทีม พร้อมรับโล่เกียรติยศทุกรางวัล

Related Post

One Comment

  • · Edit

    ขอความกรุณาช่วยอธิบายถึงกระบวนการส่งเรื่องถึง กกต.กลาง ใรกรณีของคุณไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ กรณีที่ศาลวินิจฉัย ว่าเป็นการยกเรื่องแบบไม่มีหลักการ (หลักการเบื้องต้นในการสอบสวน)พิจารณาประหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมือง และถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราจะหาความยุติธรรมได้จากองค์กรไหนได้บ้าง ถ้าเป็นแบบนี้เรื่องคงไม่จบง่าย ๆ บ้านเมืองจะวุ่นวายต่อไปอีกเพราะการใช้กฎหมายสองมาตราฐาน

    Reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.