อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือข้อราชการระหว่างจังหวัด

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือข้อราชการระหว่างจังหวัด

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือข้อราชการระหว่างจังหวัด

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมวาระยามเช้า ครั้งที่ 4/2559 โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม และ นพ.บัญชา ค้าของ นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพบพูดคุยชี้แจงข้อราชการ ปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในหลายๆ ด้าน เป็นต้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.