อบจ.ภูเก็ต ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ บริเวณริมคลองท่าจีน

อบจ.ภูเก็ต ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ บริเวณริมคลองท่าจีน

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ บริเวณริมคลองท่าจีน และลงพื้นที่ท่าเทียบเรือรัษฎา เพื่อวางแผนพัฒนาเป็นแหล่งต้อนรับนักท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ บริเวณริมคลองท่าจีน และลงพื้นที่ท่าเทียบเรือรัษฎา เพื่อวางแผนพัฒนาเป็นแหล่งต้อนรับนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของ อบจ.ภูเก็ต ณ บริเวณริมคลองท่าจีน เกาะสิเหร่ และลงพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือรัษฎา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของทาง อบจ.ภูเก็ต ณ บริเวณคลองท่าจีน รวมถึงตรวจดูการต่อสัญญาเช่าของบริษัทคานเรือรุ่งสยาม กรณีที่ยังมีข้อพิพาทกับนายชอบ แสงรัตน์ พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือรัษฎา ซึ่งอยู่ในส่วนที่ อบจ.ภูเก็ต ได้รับผิดชอบดูแลว่ามีสภาพอย่างไร รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาต่อไปในอนาคต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ บริเวณริมคลองท่าจีน และลงพื้นที่ท่าเทียบเรือรัษฎา เพื่อวางแผนพัฒนาเป็นแหล่งต้อนรับนักท่องเที่ยว

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้ามาดูพื้นที่ร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือแนวโน้มการพัฒนาบริเวณนี้ให้เป็นแหล่งต้อนรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนการขึ้น-ลงเรือ เพื่อรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่ โดยให้ครบถ้วนเป็นที่ประทับใจและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวมากที่สุด

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.