ขอเชิญร่วมงาน อบจ.สัญจร ส่งเสริมการปกครองสมานฉันท์

ขอเชิญร่วมงาน อบจ.สัญจร ส่งเสริมการปกครองสมานฉันท์

unnamed (2)

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลตำบลศรีสุนทร ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “อบจ.สัญจร ส่งเสริมการปกครองสมานฉันท์” ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00-14.00น. ณ บริเวณสวนสาธารณะขุมน้ำบางมะรวน พร้มกันนี้ ฟรี !! ตรวจสุขภาพ จากทีมแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และพบกับสินค้าราคาถูกและรับบริการต่างๆจากหลายหน่วยงานที่เข้าร่วม

Related Post

โรงแรมในเครืออักษรา คอลเลคชั่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อ่าวมะขาม จังหวัดภูเก็ต

โรงแรมในเครืออักษรา คอลเลคชั่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อ่าวมะขาม จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา โรงแรมในเครืออักษรา คอลเลคชั่น (โรงแรมเดอะซิส กะตะ โรงแรมกะตะ ซีบรีซ รีสอร์ท เเละโรงแรมภัทรเเมนชั่น)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.