ขอความร่วมมือเลี่ยงปล่อยโคมลอย บริเวณท่าอากาศยานภูเก็ตช่วงลอยกระทง

นายประเทือง  ศรขำ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ 2 พ.ย. 52 นี้ เป็นช่วงเทศกาลลอยกระทง ทำให้ร้านค้าต่าง ๆ นำโคมลอยออกมาจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนปล่อยโคมลอย ดังนั้น ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จึงใคร่ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว และสถานประกอบการต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทงและในโอกาสต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอยบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต และบริเวณเส้นทางที่มีเครื่องบินผ่าน ทั้งนี้หากโคมลอยที่มีการปล่อยนอกเส้นทางการบินหรืออยู่ห่างจากท่าอากาศยานภูเก็ตไม่น้อยกว่า 7 กิโลเมตร สามารถกระทำได้ แต่โคมลอยนั้นต้องทำด้วยกระดาษที่มีขนาดไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร และห้ามใช้เชื้อเพลิงเหลวที่บรรจุในภาชนะโลหะเป็นเชื้อเพลิงในการจุดโคมลอย

การฝ่าฝืนจะมีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา พ.ศ. 2499 (1) ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทและพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 มาตรา 6 (3) ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.