ท่าอากาศยานภูเก็ตมีรายได้ 922ล้านบาทในปัจจุบัน

นายประเทือง ศรขำ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน)มีแผนการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ในปี2553-2556 เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบัน รองรับผู้โดยสารได้จำนวน6,500,000คน ในปี2556จะรองรับได้ถึง12,500,000 คน และสามารถจอดเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ จำนวน15 ลำพร้อมกัน ในปี 2556 จะจอดได้ถึง21ลำพร้อมกัน รวม21หลุมจอด เพียงพอในระยะเวลา15ปี ของการวางแผนไว้ จากนั้นจะขยายต่อคงไม่ได้ เนื่องจาก ขึ้นกับ จำนวนห้องพักของโรงแรมต่างๆในจังหวัดภูเก็ต ที่มีไม่เกิน50,000ห้อง ในตอนนี้ มีผู้โดยสารเข้าและออกสนามบินภูเก็ต จำนวนประมาณ6,000,000คน

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่าตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนสิงหาคม สามารถทำรายได้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสนามบิน และค่าขึ้นลงของเครื่องบิน เป็นเงิน922ล้านบาท คาดว่า ทำได้เกินพันล้านบาท ภายในสิ้นปี ส่วนปีที่แล้ว ทำรายได้ประมาณ เกือบพันล้านบาทและเมื่อประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจมีรายได้ลดลง ประมาณ10% ของสายการบินต่างๆ และเริ่มกลับเข้ามาทำการบินในเดือนสิงหาคม นี้ มีติดต่อขอเพิ่มอีก7สายการบิน คาดว่า ตั้งแต่ เดือนตุลาคม เป็นต้นไป สนามบินภูเก็ต หนาแน่นแน่นอน จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า15%จะทำให้เศรษฐกิจภูเก็ตดีขึ้น ตอนนี้ มี ทั้งหมด58 สายการบิน และเครื่องให้บริการขึ้นลงประมาณ200เที่ยวบิน ต่อวัน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.