แถลงข่าวการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ประจำปี 2554

ภูเก็ตวันนี้ (22 ก.ย. 54) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2554โดยมีนายไพบูลย์ อุปัติศฤงศ์ นายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต นางเอมอร กิตติธรกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายประยูร หนูสุก วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายตรี กล่าวว่า ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2554 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานและเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ต และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตโดยกิจกรรมเริ่มวันที่ 26 กันยายน 2554 เวาลา 17.00 น. พิธียกเสาโกแต้ง วันที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 16.00 น.จัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 54 พรรษา จากสนามชัยไปสู่เวทีกลางสะพานหิน และเวลา 17.00 น. มีพิธีซงเก้ง ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เวทีกลางสะพานหิน และวันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2554 ออกเยี่ยมและร่วมรับประทานอาหารกับคณะกรรมการอ๊ามในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้อ๊ามต่าง ๆ จะมีการประกอบพิธีกรรมระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2554 ได้แก่ พิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม) พิธีป้ายฉิดแซ (พิธีบูชาดาว) พิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบเมือง) พิธีอาบน้ำมัน พิธีขึ้นบันไดมีด พิธีโก๊ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) และพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) ขณะนี้ทุกภาคส่วนได้เตรียมมีความพร้อมในการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2554

นายไพบูลย์ กล่าวว่า ในวันที่ 28 กันยายน 2554 หลังจากกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ทางอบจ.ได้จัดการแสดงน้ำพุที่สวนสาธารณะสะพานหิน พร้อมด้วย แสง สี เสียงและดนตรีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคอนเซ็ปต์งานว่า King of love จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ มาร่วมขบวนและชมการแสดงดังกล่าว

ทั้งนี้ประเพณีถือศีลกินผักที่ชาวบ้าน และชาวจีนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเรียกกันว่า เจี๊ยะฉ่าย เป็นลัทธิเต๋าซึ่งนับถือบูชาเซียนเทวดา เทพเจ้า วีรบุรุษ เป็นประเพณีที่คนจีนนับถือมาช้านาน โดยเฉพาะคนจีนฮกเกี้ยน คำว่าเจี๊ยะฉ่าย เป็นภาษท้องถิ่น วันประกอบพิธีตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ ตามปฏิทินจีนของทุกปี โดยประเพณีเจี๊ยะฉ่าย ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกที่หมู่บ้าน ไล่ทู ซึ่งปัจจุบันเป็นหมู่บ้านกะทู้ ต.กะทู้ จ.ภูเก็ต

Related Post

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.