จังหวัดภูเก็ตร่วมชมรมอ๊าม ประกาศความพร้อมจัดประเพณีกินเจ 2554

กินเจภูเก็ต

วันนี้ (9 ก.ย.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2554 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ก.ย.-5 ต.ค.54

โดยมีนายประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต ประธานอ๊าม หรือ ประธานศาลเจ้าต่างๆ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การจัดงานดังกล่าวได้ดำเนินการสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน สำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ตเริ่มมาตั้งแต่ปี 2368 ที่บ้านในทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้ป่าอยู่เป็นประจำ คณะงิ้วเร่ที่มาจากเมืองจีนได้ประกอบพิธีกินผักเพื่อบวงสรวงเทพเจ้าขึ้น หลังจากนั้นปรากฏว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้หายไป ทำให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธาและสืบสานพิธีถือศีลกินผักต่อๆ กันมา จนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆขึ้น เช่น คณะทำงานควบคุมคนทรง หรือม้าทรงที่เข้าร่วมขบวนแห่ของแต่ละศาลเจ้า ซึ่งเน้นย้ำให้มีการควบคุมดูแลม้าทรงของแต่ละศาลเจ้าไม่ให้ใช้อาวุธขนาดใหญ่ในการทิ่มแทงเพื่อทรมานร่างกาย

นอกจากนั้น ยังมีคณะทำงานด้านสาธารณสุขที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องของสุขอนามัยในการประกอบอาหาร คณะทำงานควบคุมการใช้ประทัด มีหน้าที่ในการควบคุมและใช้ประทัดให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดห้ามจำหน่ายประทัดที่มีความรุนแรงเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป คณะทำงานควบคุมราคาสินค้า มีหน้าที่ในการควบคุมราคาสินค้าให้จำหน่ายในราคาปกติไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าที่ไม่เหมาะสม และคณะทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น ในการประชุมยังได้กำหนดจัดขบวนแห่เทิดประเกียรติและการจัดพิธีซงเก้งหรือพิธีสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธ.ค.54 ขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2554 ณ เวทีกลางสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ขณะที่บรรยากาศการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ขณะนี้ศาลเจ้าต่างๆได้มีการเตรียมความพร้อมแล้ว โดยบริเวณถนนสายต่างๆในเขตตัวเมืองภูเก็ต เริ่มมีการประดับธงทิวสัญลักษณ์ของงานประเพณีถือศีลกินผักตลอด 2 ข้างทาง เพื่อประกาศให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปทราบว่างานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตกำลังจะเริ่มขึ้น ส่วนร้านจำหน่ายเสื้อผ้าต่างๆก็เริ่มนำเสื้อผ้าสีขาวมาวางจำหน่ายแล้วเช่นกัน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.