รายงานพิเศษ : โครงการพัฒนาเส้นทางจราจรภูเก็ต ปี 2557-2559

รายงานพิเศษ : โครงการพัฒนาเส้นทางจราจรภูเก็ต ปี 2557-2559

ปัจจุบันภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว โครงข่ายทางหลวงของจังหวัดภูเก็ตไม่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ตได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุบนเส้นทางและจุดตัดทางแยกต่างๆ ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบวางแผนและเริ่มต้นโครงการพัฒนาเส้นทางจราจร ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ จำนวนกว่า 12 โครงการ แบ่งเป็นช่วงในการดำเนินโครงการ 3 เฟส ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1.8 หมื่นล้านบาท

สำหรับในเฟสแรกที่ทาง Phuketindex.com ขอนำเสนอ คือ โครงการระยะสั้น (1-3 ปี) มีกำหนดแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ.2557-2559 จำนวน 3 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,696 ล้านบาท

1. โครงการทางลอดบริเวณสี่แยกดาราสมุทร-เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต (ทางลอดแยกดาราสมุทร)

โครงการทางลอดบริเวณสี่แยกดาราสมุทร-เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต (ทางลอดแยกดาราสมุทร)

งบประมาณ : 650 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงการทางภูเก็ต
แผนการดำเนินงาน : แล้วเสร็จ ธันวาคม 2557

รายละเอียดโครงการ : โครงการดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีลักษณะเป็นทางลอด 3 ช่องทางจราจร ความกว้างประมาณ 13.10 เมตร ความยาวของโครงสร้างทางลอด 820 เมตร เริ่มตั้งแต่บนถนนเจ้าฟ้า หน้าโรงเรียนวิชิตสงคราม จนถึงบริเวณด้านหน้าห้างบิ๊กซีภูเก็ต ถนนเทพกระษัตรี (บายพาส) การก่อสร้างทางลอดจุดตัดแยกดาราสมุทรนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ผู้ที่ต้องการสัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางในเส้นทางเลี่ยงเมือง และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการตัดกระแสการจราจรของรถบนพื้นราบบริเวณเกาะกลางที่ทำเป็นสะพานระดับราบสำหรับเลี้ยวขวาและกลับรถ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งาน ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัด สามารถเดินทางไปสู่พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็น หาดราไวย์ แหลมพรหมเทพ หรือหาดป่าตองให้มีความสะดวก และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

2. โครงการก่อสร้างทางลอดสี่แยกสามกอง-โลตัส (ทางลอดแยกสามกอง)

โครงการก่อสร้างทางลอดสี่แยกสามกอง-โลตัส (ทางลอดแยกสามกอง)

งบประมาณ : 870 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงการทางภูเก็ต
แผนการดำเนินงาน : แล้วเสร็จ ธันวาคม 2558

รายละเอียดโครงการ : สำหรับทางลอดแยกสามกอง  ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีความยาว 1,014 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร แบบไปกลับ ตั้งแต่บริเวณสี่แยกไฟแดงโลตัส จนถึงบริเวณร้าน e-JATUJAK PHUKET เนื่องจากสภาพการจราจรบริเวณสี่แยกสามกอง-โลตัส มีสภาพการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมาก เพราะเป็นจุดเชื่อมระหว่างรถยนต์ที่มาจาก ถนนเจ้าฟ้า, ถนนเยาวราช และรถที่มาจากฝั่งกะทู้-ป่าตอง และจากถลางมายังบายพาส รวมถึงมีการขยายตัวของโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม รวมถึงธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยว ทางแขวงการทางภูเก็ตจึงอนุมัติการก่อสร้างโครงการทางลอดแยกสามกองต่อเนื่องจากโครงการทางลอดแยกดาราสมุทร เพื่อเป็นส่วนต่อขยายเส้นทางจราจรใหม่ ที่จะทำให้ถนนเทพกระษัตรี (บายพาส) มีช่องจราจรเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนการใช้ยานพาหนะของจังหวัดภูเก็ตที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน สามารถระบายรถได้เร็วยิ่งขึ้น

3. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคลองเกาะผี (ถนนคลองเกาะผี)

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคลองเกาะผี (ถนนคลองเกาะผี)

งบประมาณ : 176 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงาน ทางหลวงชนบท จังหวัดภูเก็ต
แผนการดำเนินงาน : แล้วเสร็จ พ.ศ. 2559

รายละเอียดโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนยกระดับสายคลองเกาะผี ดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัท รัชตินทร์ จำกัด ระยะทางรวม 620 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ตั้งอยู่ในตำบลวิชิต ต่อเชื่อมกับถนนศักดิเดชน์ จุดสิ้นสุดโครงการ ตั้งอยู่ในตำบลตลาดเหนือ ต่อเชื่อมกับถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปีซึ่งจะเป็นถนนที่จะเชื่อมโยงพื้นที่ด้านใต้ของเมือง จากทางหลวงหมายเลข 4023 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 402 โดยตรง ถนนคลองเกาะผี เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโครงการถนนสายหลักทางด้านใต้ (PH-RB-3A) จะทำให้การเดินทางจากซีกใต้ของเกาะสามารถเข้าสู่เมืองจากทางทิศใต้ของเขตเทศบาลนครภูเก็ตได้โดยไม่ต้องผ่านบริเวณศูนย์กลางเมือง โดยถนนสายนี้สามารถพัฒนาเป็นถนนรอบเมืองด้านทิศใต้ในอนาคตได้

การก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 2 สะพาน แยกทิศทางการจราจรคู่ขนานกัน ถนนเชิงลาดคอสะพานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดแบบคอขวดบริเวณสามแยกของถนนเจ้าฟ้า ถนนบางกอก ตลอดจนรองรับการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหลักของเกาะภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.