ตำรวจภูธรภูเก็ต เร่งแก้ปัญหาจราจรช่วงเวลาเร่งด่วน

ตำรวจภูธรภูเก็ต เร่งแก้ปัญหาจราจรช่วงเวลาเร่งด่วน

ตำรวจภูธรภูเก็ต เร่งแก้ปัญหาจราจรช่วงเวลาเร่งด่วน

พล.ต.ต. พชร บุญญสิทธ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตระบุถึงการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตพื้นที่ภูเก็ต ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน ว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีปริมาณประชากรตามทะเบียนบ้าน ประชากรแฝง และนักท่องเที่ยวที่มีอยู่จำนวนมาก ทำให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากเช่นกันในแต่ละวัน จากสถิติพบมีการจดทะเบียนในจังหวัดภูเก็ต 423,818 คัน นอกจากนี้ยังมีรถจากบริษัททัวร์ต่างๆ ที่ใช้รถรับส่งนักท่องเที่ยวในการขึ้น-ลง เครื่องบินของสายการบินต่างๆ ประมาณ 200 เที่ยวต่อวัน มีนักที่ท่องเที่ยวประมาณ 2,500 คน ที่เข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละวัน ยิ่งทำให้จราจรติดขัดมากยิ่งขึ้นในช่วงเช้า และช่วงเย็น

สำหรับถนนในจังหวัดภูเก็ตมีเส้นหลักในการสัญจรในพื้นที่ คือถนนเทพกระษัตรี เป็นเส้นทางเดียวที่สัญจรในการติดต่อไปมา จากพื้นที่ อ.ถลาง เข้าสู้พื้นที่ อ.เมืองภูเก็ต หากจะมีการขยายถนน หรือสร้างถนนใหม่ อาจทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบหลายด้าน การก่อสร้างจะต้องใช้เวลาเป็นปีกว่า จึงจะก่อสร้างเสร็จ และพื้นที่บางจุดเมื่อมีฝนตกจะมีน้ำท่วมขัง ซึ่งจะทำให้เกิดการจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้น

ทางตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการแก้ไขปัญหาที่สามารถทำได้ในเบื้องต้นก่อนคือ การบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด คุมการก่อสร้างที่ทำให้ผิวถนนเสีย ปรับปรุงสัญญานไฟจราจรให้สอดคล้องกันทั่วทุกพื้นที่ จำกัดเวลาการใช้ถนนของรถบรรทุกขนาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนจุดกลับรถ ให้เหมาะสม ช่องซ้ายให้รถวิ่งผ่านได้ตลอด เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรควบคุมอย่างเคร่งครัดช่วงตามแยกต่างๆ ช่วงเวลาเร่งด่วน ส่วนกรณีฝนตกหนักและทำให้มีน้ำท่วมขัง ทางตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้มีการสำรวจและทำการแก้ไขแล้วจำนวน 11 จุด โดยร่วมมือกับท้องถิ่น และได้มีการจัดทำป้ายเส้นทางเลี่ยง ทางลัด เพื่อลดปริมาณรถและเพิ่มความคล่องตัวของถนนสายหลักซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการแล้ว 35 เส้นทางครอบคุลมทั่วทังจังหวัดภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.