ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต เสริมกำลังลงพื้นที่ช่วงไฮซีซั่น

ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต เสริมกำลังลงพื้นที่ช่วงไฮซีซั่น

ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต เสริมกำลังลงพื้นที่ช่วงไฮซีซั่น

พ.ต.ต.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ สารวัตร สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต กล่าวรายงานในโครงการ ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ถึงการปฎิบัติงานของ อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวในวันนี้ (6 ม.ค. 57) ว่า ปัจจุบันอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมีจำนวน ทั้งสิ้น 54 คน เป็นอาสาสมัครชาวไทยจำนวน 18 คน และอาสาสมัครชาวต่างชาติ จำนวน 36 คน (รวมทั้งหมด 16 สัญชาติ) อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ได้ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักท่องเที่ยวในการสื่อสารและช่วยแก้ปัญหาในการเป็นล่ามแปลประจำสถานีย่อยป่าตอง ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักท่องเที่ยว กรณีมีการแจ้งความ ร้องทุกข์หรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและอำนวยความสะดวกในการนำนักท่องเที่ยวไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ณ ท้องที่ๆ เกิดเหตุ ประจำสนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยทำหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งที่เดินทางมาถึงและกำลังจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวและการให้ความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยว ประจำถนนคนเดิน (ถนนบางลา ป่าตอง) ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวรวมถึงช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวร้องขอความช่วยเหลือ ประจำสถานีตำรวจภูธรฉลอง ทำหน้าที่คอยเป็นล่ามแปลและให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรฉลองรวมถึงการเป็นล่ามแปลให้กับสถานีตำรวจภูธรต่างๆ ในพื้นที่ และเป็นล่ามแปลให้กับศาลจังหวัดภูเก็ตหากมีการร้องขอ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวกรณีมีการร่วมระดมกวาดล้างหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งของสถานีตำรวจท่องเที่ยวและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ

โดยการคัดสรรบุคลากรที่จะมาเป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวต้องเป็นบุคคลที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ ต้องตกลงและยอมรับเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในระเบียบหรือคำสั่ง ต้องมีถิ่นที่อยู่หรือที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลักแหล่งแน่นอน เป็นผู้ที่มีความประพฤติ ประกอบอาชีพสุจริตและไม่เคยกระทำผิดกฎหมาย ต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนี้สามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร โดยยืนต่อสารวัตรประจำสถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต หลังจากนั้นทางสถานีตำรวจท่องเที่ยวจะรวบรวมใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องนำเสนอต่อคณะกรรมการอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาและดำเนินการส่งตรวจประวัติอาชญากรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครคนใดที่ผ่านการพิจารณาจะต้องผ่านเข้าร่วมการอบรมในโครงการอาสาสมัครช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหรือผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ และเมื่อได้รับการอนุมัติและผ่านการตรวจประวัติเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการต้องจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งเป็นอาสาสมัคร เพื่อส่งให้ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวพิจารณาอนุมัติ

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.