ภูเก็ตประสบความสำเร็จ ในการประกวด TO BE NUMBER ONE 2553 ระดับภาคใต้

(21/2/2010) นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ในฐานะคณะทำงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการเปิดเผยว่าในปีนี้คณะทำงานได้พิจารณาคัดเลือก ชมรม RPC TO BE NUMBER ONE โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ เข้าร่วมประกวดกิจกรรมในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเป็นองค์ประธาน ผลการตัดสินปรากฏว่า ชมรม RPC TO BE NUMBER ONE โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ได้รับรางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการขนาดกลาง และเล็ก ประเภท ดีเด่น อันดับ 1

สำหรับรางวัลอื่นๆ ที่จังหวัดภูเก็ตได้รับ คือ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ที่สามารถผ่านเข้ารอบสู่การประกวดเพื่อรักษามาตรฐานต้นแบบระดับประเทศ, ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน ได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ประเภทต้นแบบที่สามารถผ่านเข้ารอบสู่การประกวดเพื่อรักษามาตรฐานต้นแบบระดับประเทศ , โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ได้รับรางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประเภทดีเด่น อันดับ 1 ระดับภาคใต้ ประจำปี  2553

นายสุทธิพงศ์ กล่าวต่ออีกว่า การประกวดประเภทจังหวัดต้นแบบในครั้งนี้ นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นผู้นำเสนอด้วยตัวเอง ร่วมกับ นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมให้กำลังใจ อาทิ นางไทศิกา ไพรสงบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต นายอธิพงษ์  คงนาม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก เยาวชนบ้านอ่าวกุ้ง นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ฯลฯ

Share:

Related Post

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่าเจียะฉ่าย นั้นเริ่มครั้งแรกที่อำเภอกะทู้ ในปี พ.ศ. 2368 เริ่มต้นจากคณะงิ้วเร่จากจีน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.