ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งทุกหน่วยงานบูรณาการด้านอาชีพแก่ชาวเล

ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งทุกหน่วยงานบูรณาการด้านอาชีพแก่ชาวเล

ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งทุกหน่วยงานบูรณาการด้านอาชีพแก่ชาวเลวันนี้ (30 ส.ค. 56) ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดอันดามัน นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม 2556 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายสมัคร เลือดวงหัด ผุ้อำนวยการแขวงการทางภูเก็ตและส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วม

สำหรับการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นของจังหวัดภูเก็ตและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนดีเด่น มอบสารขอบคุณนายทะเบียนตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น

นายไมตรี กล่าวว่า ขอให้หัวหน้าส่วนทุกส่วนราชการช่วยกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ที่ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก ฉะนั้นขอให้หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการบังคับใช้กฏหมายให้ดำเนินการโดยเคร่งครัดกับทุกเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ส่วนปัญหายาเสพติดก็ได้มีการจับกุมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบทั้งในส่วนของผู้เสพและผู้ขาย โดยผู้เสพได้มีการนำตัวมาเข้าค่ายบำบัด ซึ่งก็ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากนี้ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลผู้ที่เข้ารับการบำบัดว่ายังไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกหรือไม่ ถ้ายังยุ่งเกี่ยวก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด

สำหรับเรื่องสำคัญอีกอย่างคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเลในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มีการมอบหมายให้ส่วนราชการต่างไปเตรียมการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพและด้านอาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีอาชีพเสริม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวของชาวเล โดยในวันที่ 5 กันยายนนี้ จะเริ่มต้นที่อำเภอถลาง คือที่บ้านแหลมหลาและหินลูกเดียว ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จะร่วมกันลงพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเล ส่วนจุดอื่นๆ ก็จะดำเนินการ หลังจากนั้นในส่วนของปัญหาที่อยู่อาศัยของชาวเลก็จะประสานทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.