ชะงัก “โครงการรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต” เหตุขาดงบประมาณ

รถไฟรางเบาที่ประเทศสิงคโปร์
รถไฟรางเบาที่ประเทศสิงคโปร์

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (อาคารหลังใหม่) นายนิวิทย์ อรุณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2554 เพื่อร่วมกันประสานวางแผนและแก้ไขปัญหาการจราจรจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงในจังหวัดภูเก็ต โดยมีตัวแทนจากสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องด้านการจราจรและการขนส่ง การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม

โดย นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนาดเบา รอบเกาะภูเก็ต ว่าสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อกลางเดือนมีนาคม 2553 เห็นชอบให้ก่อสร้างรถไฟฟ้าขนาดเบาแต่ยังไม่มีงบประมาณ เห็นควรเสนอของบประมาณโดยผ่านกระทรวงคมนาคม ซึ่งต่อมากระทรวงคมนาคมแจ้งว่าไม่มีงบประมาณเช่นกัน ต้องให้เอกชนเข้าดำเนินการ และในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด  (กรอ.จังหวัดภูเก็ต) เมื่อต้นเดือนกันยายน 2553 มีมติให้จังหวัดจัดหาผู้มาทำการศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้าง รถไฟฟ้าฯ โดยมีเงื่อนไขว่าทางราชการไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินของทางราชการในค่าศึกษาและออกแบบ และทางจังหวัดได้ทำหนังสือเชิญบริษัท แพนไชน่า คอนตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด และบริษัท Ershisanye Construction Group จำกัด ทำการศึกษาโครงการ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร จากการที่ได้มีการสอบถามทราบว่ายังมีความสนใจอยู่

นายประเจียด ยังกล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาทางจังหวัดภูเก็ตได้เคยมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟฟ้ารางเบารอบเกาะภูเก็ต ได้ข้อสรุปว่าให้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาใน 3 เส้นทาง ประกอบด้วย

 1. เส้นทางสนามบิน-ห้าแยกฉลอง
 2. เส้นทางจากสามแยกบางคู –ตัวเมืองภูเก็ต- ห้าแยกฉลอง
 3. ตัวเมืองภูเก็ต-กะทู้-ป่าตอง

รวมระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เงินลงทุนประมาณ 12,000-13,000 ล้านบาท ซึ่งก็ยังไม่มีความคืบหน้า แม้ว่าจะมีบริษัทสนใจที่จะเข้ามาลงทุนก็ตาม โดยขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งคิดว่าในอนาคตจะมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะมีการประชุมร่วมกันมากขึ้น

Related Post

3 Comments

 • · Edit

  จริงๆ แล้ว ระยะทางก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากขนาดต้องนั่งรถไฟเนอะ แต่ถ้ามีก็อาจจะดี อันนี้ไม่รู้ ไม่เคยไปสิงคโปร์

  Reply
 • · Edit

  ภูเก็ตจำเป็นต้องมี รถติดจะตายอยู่แล้ว เขาเอามาแก้ปัญหารถติดด้วยไม่ใช่ แค่ให้เดินทางสะดวกเฉยๆ

  Reply
 • สร้่างซะทีก็ดี ครับ คุ้มค่าเมืองท่องเที่ยวครับ
  เป็นทางเลือกของการเดินทาง
  เงินภาษีจังหวัดก็ได้อันดับต้นของประเทศ

  ประเทศอื่นๆ เขาสร้างแล้ว โฮจิมิน ยังจะทำเลยนะ
  พอทำที่ภูเก็ต ได้ ก็ทำรถราง ในเชียงใหม่   ขอนแก่น ต่ิอไป

  Reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.