ภูเก็ตจัดงานสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวบ้านไม้ขาว

ภูเก็ตจัดงานสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวบ้านไม้ขาว

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ที่บริเวณแปลงนาบ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสฯ สยามมกุฎราชกุมาร และงานสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวบ้านไม้ขาว โดยมีนายวินัย ขวัญแก้ว เกษตรจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต สมบัติทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

นายวินัย ขวัญแก้ว เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  เนื่องในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคล วันคล้ายวันประสูต พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(9 ธ.ค.) กระทรงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้จังหวัดภูเก็ตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อันเป็นโครงการที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์พร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 9-31 ธันวาคม 2554

โดยจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณแปลงนาบ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยจัดร่วมกับงานสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวบ้านไม้ขาว ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว และชุมชนบ้านไม้ขาว ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดติดต่อกันมาทุกปี กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว การจัดนิทรรศการของส่วนราชการและชุมชน การสาธิตเก็บเกี่ยวข้าว การสาธิตการหว่ายปุ๋ยพืชสด การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การบริการตรวจสารเคมีในเลือด การจำหน่ายสินค้าของชุมชน และสินค้าธงฟ้า นายวินัย กล่าวในที่สุด

อย่างไรก็ตามหลังพิธีเปิด ประธานในพิธี และหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันเกี่ยวข้าวในแปลงนา ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดบำรุงดินด้วย

 

Share:

Related Post

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.