38352 คว้ารางวัลใหญ่รถฮอนด้าซิตี้ สลากกาชาดภูเก็ต

38352

เมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 7 มกราคม 2555 ที่เวทีกลางสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางนลินี อัครเดชา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นประธานในพิธีการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลช่วยกาชาดประจำปี 2555 งานเทศกาลของดีภูเก็ต และงานกาชาดจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2555 จำนวน 6 รางวัล และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว

โดยมีนาวาเอก กฤษฎา รัตนสุภา รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต พ.ต.อ.ชำนาญ แป้นนาบอน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ คณะสื่อมวลชน ตลอดจนคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และประชาชนภูเก็ต ร่วมในพิธี

ทั้งนี้ในการหมุนวงล้อเพื่อออกรางวัลสลากกาชาด รางวัลที่ 2-5 ทำการหมุนวงล้อออกรางวัลโดยตัวแทนจากสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนสื่อมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล อบต. และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ขณะที่การหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาดรางวัลที่ 1 ผู้ที่ทำการหมุนวงล้อได้แก่ นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นาวาเอก กฤษฎา รัตนสุภา รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.ชำนาญ แป้นนาบอน รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต และนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

ผลการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2555

  • รางวัลที่ 1 รถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ผู้ถือสลากกาชาดหมายเลข 38352
  • รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ผู้ถือสลากกาชาดหมายเลข 28226
  • รางวัลที่ 3 สร้อยคำทองคำ 2 สลึง จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ผู้ถือสลากกาชาดหมายเลข 36368,14091
  • รางวัลที่ 4 ตู้เย็น ขนาด 5.5 คิว จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ผู้ถือสลากกาชาดหมายเลข 27156,14686,31420
  • รางวัลที่ 5 โทรทัศน์สี 21 นิ้ว จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ผู้ถือสลากกาชาดหมายเลข 38974,10031,16731,24530
  • และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว พัดลม 30 รางวัล ได้แก่ผู้โชคดี หมายเลข 671

อย่างไรก็ตามผู้ที่ถือสลากกาชาด ประจำปี 2555 สามารถตรวจผลการออกสลากกาชาด และติดต่อขอรับรางวัลได้ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และที่ว่าการอำเภอในจังหวัดภูเก็ต โดยเงื่อนไขในการรับรางวัล ผู้ถือสลากเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล และติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าบริจาคสิ่งของรางวัลให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ผู้ที่ถูกรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต้องรับผิดชอบภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วย

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.