โครงการตรวจสุขภาพตำรวจจราจรฟรี! ที่รพ.สิริโรจน์ภูเก็ต

โครงการตรวจสุขภาพตำรวจจราจรฟรี! ที่รพ.สิริโรจน์ภูเก็ตวันนี้ (8 ก.ย.) ที่ชั้น 4 สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต รวมกับสถานีตำรวจทั้ง 8 แห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานจราจรขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2554 โดยมี พล.ต.ต.พิกัด ตันติพงศ์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ และมีข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้ารับบริการตรวจร่างกายจำนวนมาก

นายเอกพล ธารสิริโรจน์ กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสิริโรจน์ กล่าวว่า ด้วยหน้าที่ของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานจราจรประจำ 8 สถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน สถานศึกษา อำนวยความสะดวกในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนการกวดขันวินัยจราจรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ทำให้ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องไดรับมลภาวะจากควันรถยนต์ ฝุ่นละออง และมลภาวะทางเสียง ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

จากสาเหตุข้างต้นโรงพยาบาลสิริโรจน์ จึงได้จัดโครงการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานจราจรขึ้น ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน โดยการตรวจสุขภาพในครั้งนี้จะมุ่งเน้นที่การตรวจระบบที่สำคัญของร่างกาย 2 ระบบ ซึ่งมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด คือการตรวจสมรรถภาพปอด และการตรวจเซลล์ประสาทหู

นอกจากนี้ ยังได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพมาให้การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากตำรวจจราจรจากแต่ละสถานีเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังได้เปิดกว้างให้ข้าราชการตำรวจในส่วนของงานปราบปราม ซึ่งต้องขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนเป็นประจำให้เข้ารับการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ด้วย

Related Post

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 5 ปี ของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.