กิจกรรมวันตำรวจประจำปี 2554 ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ภูเก็ต

ตำรวจภูเก็ตเมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 ตุลาคม 2554 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ถ. เยาวราช อ.เมือง จ.ภูเก็ต พล.ต.ต พิกัด ตันติพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี “วันตำรวจ” ประจำปี 2554 โดยมี พ.ต.อ.พรศักดิ์ นวลหนู, พ.ต.อ. พีรยุทธ การะเจดีย์

พ.ต.อ.ชลิต แก้วยะรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.โชติ ชิดไชย ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองภูเก็ต ดร.สมคูณ ชอบดี ประธาน กต.ตร.ภูเก็ต และข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้น เข้าร่วมในพิธี

กิจกรรมในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ข้าราชการตำรวจที่ล่วงลับไปแล้ว และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น,มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ ,มอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ และให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ

โดย พล.ต.ต.พิกัด ตันติพงศ์ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ตได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ ว่า ในฐานะข้าราชการตำรวจผู้รับใช้ประชาชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ยังคงเป็นภาระหน้าที่สำคัญของตำรวจทุกนาย ที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติต่อไป ซึ่งภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบของตำรวจมีอยู่กว้างขวาง และจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลก ส่งผลกระทบต่อปัญหา อาชญากรรมหลายประเภท เช่น สถานการณ์การก่อการร้าย การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ภัยจากน้ำท่วมที่รุนแรง เกิดขึ้นเกือบทุกภาคของประเทศไทย และอุบัติภัยอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ตนจึงขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้น ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน ด้วยความเสียสละ อดทน และอุทิศตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยการให้บริการประชาชน ด้วยอัธยาศัยไมตรี เสมือนญาติของตนเอง

ขณะที่ในส่วนของโครงการโรงพักเพื่อประชาชนนั้นให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ใช้กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขยายบริการ ทำงานว่องไว ใส่ใจประชาชน และนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับยาเสพติดได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และน้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาปฏิบัติให้สำเร็จ ลุล่วง รวมทั้งกลยุทธ์สำคัญที่รัฐบาลให้ดำเนินการ คือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปราม ลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพ คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ การปฏิบัติการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ ทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป มิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วน เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในการดำรงชีวิตให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติภารกิจของตำรวจจะประสบความสำเร็จ สมตามความมุ่งหมายเป็นอย่างดีได้นั้น จะต้องมีการประสานความสามัคคีร่วมกัน ไม่สร้างปัญหาหรือสร้างความแตกแยก จะต้องแสวงหาความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยการไม่สร้างความเดือดร้อน ไม่กดขี่ ข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชน การบังคับใช้กฎหมายต้องเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจของตำรวจสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พล.ต.ต.พิกัด กล่าวในที่สุด

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.