สภ.กะทู้ จัดอบรมกฎหมายจราจรแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ

สภ.กะทู้

พันตำรวจเอก อารยะพันธุ์ พุกบัวขาว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกะทู้ กล่าวถึงโครงการ อบรมกฎหมายจราจรแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ว่าปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนนนั้นเป็นปัญหาสำคัญของทุกประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการว่า ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลกกว่า 1.2 ล้านคน บาดเจ็บและพิการกว่า 50 ล้านคน และอุบัติเหตุกว่าร้อยละ 90 เกิดกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์และคนเดินถนน ทำให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุปีละ 8,000 คน โดยสาเหตุหลักเป็นเพราะเมาแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย จึงมีมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 ให้ปี พ.ศ. 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ในหลายๆ มาตรการ เช่น มาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร , โครงการ 365 วันอันตราย หยุดความตายด้วยวินัยจราจร” เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ได้ตระหนักถึงอันตรายของอุบัติเหตุจราจร ให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง ให้มีสำนึกในการรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมส่วนรวม

ำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลก ในปีหนึ่งๆจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก มีนักท่องเที่ยวชาวต่าวชาติจำนวนไม่น้อยที่นิยม เช่ารถ เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ การไม่มีความชำนาญในเส้นทาง การไม่มีความชำนาญในการบังคับรถ และที่สำคัญคือ การไม่เข้าใจในกฎจราจรของประเทศไทย เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง จากสถิติของโรงพยาบาลป่าตอง ในปี พ.ศ. 2551 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิต 7 ราย ปี พ.ศ. 2552 มี 4 ราย และ ปี พ.ศ. 2554 มีเสียชีวิต 5 ราย

ด้วยหลักการและปัจจัยข้างต้น จึงได้สั่งการให้ พันตำรวจโท ปรัชญา จันทร์สมวงศ์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามฯ และ พันตำรวจตรี สราวุธ ชูประสิทธิ์ สารวัตรป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่หัวหน้างานจราจรฯให้มีการดำเนินการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือการให้ความรู้ด้านกฎจราจร มารยาทในการขับขี่ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์พันธะสัญญาใหม่ “บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว ” และ “ กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขยายบริการ ทำงานว่องไวใส่ใจประชาชน ” จึงได้จัดทำโครงการอบรมกฎหมายจราจรแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

พันตำรวจเอก อารยะพันธุ์ กล่าวต่ออีกว่า วัตถุปะสงค์ของโครงการ เพื่อลดผลกระทบ และลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้นักท่องเที่ยว เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายจราจรของประเทศไทย และการขับขี่ที่ถูกต้อง ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดแก่หน่วยงานของข้าราชการตำรวจ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.