สภ.เมืองภูเก็ต จัดอบรมดาบตำรวจเลื่อนชั้นยศติดดาว

สภ.เมืองภูเก็ต จัดอบรมดาบตำรวจเลื่อนชั้นยศติดดาวเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต พ.ต.อ.ชลิต แก้วยะรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศ แบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร้อยตำรวจเอก โดยมี พันตำรวจเอก ชาณุชาญ ชลสุวัฒน์ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วม

พ.ต.อ. ชาณุชาญ กล่าวว่า ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม การเปิดโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศ แบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร้อยตำรวจเอก ทั้งด้านงานป้องกันและปราบปราม กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีข้าราชการตำรวจรวมจำนวน 109 คน ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจหน่วยงานต่างๆสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จำนวน 97 คน สังกัด กองบัญชาการสอบสอนกลางที่รับราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 12 คน สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 4 สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 13 ก.พ. 55 ถึง 9 มีนาคม 55 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. โดยมีวิทยากรจาก ตำรวจภูธรภาค 8 ศาลจังหวัดภูเก็ต สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ มาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคใหม่ๆให้กับผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้

ทางด้าน พ.ต.อ.ชลิต กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ จะบรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายทางราชการนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องมีความตั้งใจที่จะรับการถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆอย่างจริงจัง ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม และขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุคนได้ปรับเปลี่ยน พัฒนาตนเอง เพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นชั้นสัญญาบัตรต่อไป

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.