ภูเก็ตเปิดฟังความเห็น สร้างถนนสิริราชย์-ถนนหมื่นเงิน

ภูเก็ตเปิดฟังความเห็น สร้างถนนสิริราชย์-ถนนหมื่นเงิน

ภูเก็ตเปิดฟังความเห็น สร้างถนนสิริราชย์-ถนนหมื่นเงิน

เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ (30 ก.ค.56) ที่โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา  ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา โครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม ของแหล่งท่องเที่ยว (ถนนสิริราชย์เชื่อมถนนหมื่นเงิน) จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 2.378 กิโลเมตร ซึ่งทางบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ โดยบริษัทพิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด และบริษัท อีเนอร์จี อีโวลูซัน จำกัด ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้แทนองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ โดยมีผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมจำนวนมาก

นายเปี่ยน กี่สิ้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวว่า สำหรับถนนเส้นนี้มีศักยภาพในการเป็นเส้นทางเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวด้านฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต แต่สภาพถนนปัจจุบันยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และไม่ได้มาตรฐาน ทางเทศบาลเมืองป่าตองจึงมีโครงการในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เป็นถนนที่มีมาตรฐานและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยได้บรรจุโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนสิริราชย์กับถนนหมื่นเงิน ไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลฯ และในวันนี้ทางบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ได้จัดประชุมฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อร่วมรับทราบข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ตลอดจนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

นายเปี่ยน กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามสำหรับถนนเส้นนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการกระจายปริมาณการจราจร และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงทางด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่บริเวณโดยรอบแล้ว จะยังผลในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองป่าตองต่อไปด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.