ภูเก็ตสัมมนาบทบาทผู้นำศาสนาอิสลามในบริบทอาเซียน

ภูเก็ตสัมมนาบทบาทผู้นำศาสนาอิสลามในบริบทอาเซียน

ภูเก็ตสัมมนาบทบาทผู้นำศาสนาอิสลามในบริบทอาเซียน

วันนี้ (28 พ.ค.57) ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2557 ซึ่งกรมการปกครอง จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557 เพื่อสัมมนาบทบาทผู้นำศาสนาในบริบทประชาคมอาเซียน ทัศนศึกษาดูงาน เยี่ยมพี่น้องชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่ โดยมีนายเสรีย์ พาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดภูเก็ต จ.ส.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้แทนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และผู้แทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน 39 จังหวัด ทั่วประเทศ รวม 90 คน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาฯ เข้าร่วม

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง กล่าวถึงการจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ว่า ด้วย พ.ร.บ.การบริหารองค์การศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 กำหนดให้มีองค์กรบริหารกิจการศาสนาอิสลาม 3 ระดับ ได้แก่คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย (จุฬาราชมนตรี เป็นประธาน) คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดยเฉพาะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นอกจากจะมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนควบคุม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดแล้ว ในทางปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยังได้นำความเห็นหรือความต้องการของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และชาวไทยมุสลิมเสนอต่อทางราชการเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ต่อสังคมมุสลิม

การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้  จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำศาสนาอิสลามรับทราบนโยบายและการปฏิบัติงานของภาครัฐในการสนับสนุน ส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและการมีส่วนร่วมระหว่างทางราชการกับชาวไทย และเพื่อร่วมกันพิจารณาวันดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดการถือศีลอดประจำปี 2557

นายพุฒิพงศ์ กล่าวต่อไปอีกว่า อย่างไรก็ตาม กรมการปกครองคาดหวังว่า การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม นโยบายของรัฐบาลที่มีต่อชาวไทยมุสลิม ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ และมีส่วนร่วมกับทางราชการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และนำประสบการณ์ที่ได้นำไปใช้ในการบริหารงานและพัฒนาสังคมให้ได้ผลดียิ่งขึ้นต่อไป

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.