‘คณะกรรมการอิสลามภูเก็ต’ เข้าเยี่ยมผู้ว่าฯ แสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

คณะกรรมการอิสลามภูเก็ตเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2553 นายบำรุง สำเภารัตน์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยม นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อแสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมหารือ เกี่ยวกับการเตรียมสถานที่ก่อสร้างมัสยิดกลางของจังหวัดภูเก็ต

นายบำรุง เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับผู้ว่าฯ ภูเก็ต ที่ได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คนใหม่นอกจากนี้ก็มาหารือถึงความคืบหน้าของการเตรียมการก่อสร้างโครงการสร้างมัสยิดกลางของจังหวัดภูเก็ต ที่ต้องใช้งบประมาณ 100 กว่าล้านบาท แต่ตอนนี้ยังติดอยู่ในเรื่องของสถานที่ และโครงการสร้างอาคารโรงเรียนมุสลิมวิทยาจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 32 ล้านบาท ในส่วนของเงินทุนในขณะนี้นั้นได้มีนายกรัฐมนตรีคูเวต มีความสนใจและให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของงบประมาณของการก่อสร้าง ทั้งนี้ทางคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ตได้ประชุมหารือ ก็ลงความเห็นกันว่าให้เสนอโครงการสร้างอาคารโรงเรียนมุสลิมวิทยาก่อนเพื่อ ใช้เป็นสถานที่ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในส่วนสถานที่ก่อสร้างนั้นก็กำลังดำเนินการหาสถานที่ที่เหมาะสมอยู่ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รับปากในการที่จะดูแลหาสถานที่และติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.