ภูเก็ตแสดงนิทรรศการ ลูกปัดและโบราณวัตถุฝั่งทะเลอันดามัน

 

ภูเก็ตแสดงนิทรรศการ ลูกปัดและโบราณวัตถุฝั่งทะเลอันดามันวันที่ 19 กันยายน 2554 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้มีการจัดงานเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2554 ซึ่งทางสำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต จัดขึ้นโดยมี นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ  คณะครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม

กิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า การปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย โดยนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจาก นายวรเดช ใจด้วง นิติกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มนิติการ กรมศิลปากร
กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาหัวข้อ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และระเบียบปฏิบัติในการประกอบการค้า โดยนางสาวสุขกมล วงศ์สวรรค์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง และการเสวนาหัวข้อ ค้นอดีตจากโบราณวัตถุ โดยร้อยเอกบุญฤทธิ์ ฉายสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต  โดยมีนาวสาวสุนทรีย์ สังข์อยุทธ์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้

นอกจากนี้พื้นที่บริเวณโถงด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ มีการจัดนิทรรศการพิเศษเรื่อง ลูกปัดและโบราณวัตถุจากเมืองท่าฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จากงานสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดี ของสำนักศิลปากรที่ 15 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 19-30 กันยายน 2554 ซึ่งหลังจากวันที่ 19 ก.ย.ไปแล้ว นิทรรศการพิเศษดังกล่าวจะเคลื่อนย้ายเข้ามาจัดแสดงในห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง

นางสาวเสาวนิตย์ ยโสธร ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 19 กันยายนของทุกปี ถือเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย และเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยควรรำลึกถึงการวางรากฐานกิจการพิพิธภัณฑสถาน ตั้งแต่ครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งมิวเซียมหลวง ณ หอคองคอเดียหรือศาลสหทัยสมาคม และเปิดให้ประชาชนเข้าชมครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2417

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง ในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่เก็บรักษา รวบรวม และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี และดูแลเรื่องโบราณวัตถุทุกประเภท รวมถึงเรื่องการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งประชาชนและสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจ โดยเฉพาะโบราณวัตถุที่ได้จากแหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวันพิพิธภัณฑ์ไทยและความสนใจของชาวภูเก็ต จึงจัดให้มีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และการดำเนินงานเรื่องโบราณวัตถุต่างๆ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในจังหวัดภูเก็ตให้มีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง นางสาวเสาวนิตย์ กล่าว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.