ผู้ประกอบการภูเก็ต เห็นด้วยปรับค่าแรง 300 บาท

ผู้ประกอบการภูเก็ต เห็นด้วยปรับค่าแรง 300 บาทวันนี้ (15 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมาธิการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในส่วนของจังหวัดภูเก็ต

โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต นายจรัส เพชรภักดี รักษาการพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้างเข้าร่วมประชุม

นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวในการประชุม ว่า สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นได้มีมติในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจาก 221 บาท เป็น 300 บาท และจะมีผลในวันที่ 1 เม.ย.2555 นี้ ซึ่งในการปรับขึ้นค่าแรงดังกล่าวได้มีการสำรวจความคิดเห็นในส่วนของสถานประกอบการต่างๆพบว่าส่วนใหญ่ 70% เห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าแรงดังกล่าว รวมถึงในส่วนของสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ที่เห็นด้วยกับการปรับค่าแรง ขณะนี้ในส่วนของผู้ประกอบการโรงแรม อยากที่จะให้ปรับขึ้นค่าแรงในลักษณะขั้นบันไดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป

รวมทั้งอยากให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะเข้ามาอยู่ในสถานประกอบการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานที่ดีพอเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการปรับขึ้นค่าแรง อย่างไรก็ตามจากการสำรวจสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวน 5,381 แห่งพบว่ามีเพียงแห่งเดียวที่ยังไม่ปฏิบัติตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

นายสุทธิพงศ์ ยังได้กล่าวถึงการแจ้งเข้าออกของผู้ใช้แรงงานที่ผ่านระบบประกันสังคม ว่า ระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ย.54 พบว่า มีแรงงานแจ้งเข้าในระบบประกันสังคมจำนวน 42,000 กว่าคน แจ้งออก 33,763 คน ซึ่งตัวเลขการแจ้งเข้าแจ้งออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การท่องเที่ยว ซึ่งไม่น่าเป็นห่วงในจุดนี้ เพราะเมื่อเทียบกับปัญหาการว่างงานในจังหวัดภูเก็ตถือว่ามีน้อย ซึ่งดูได้จากความต้องการใช้แรงงานของสถานประกอบการพบว่าในปี 2554 ระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ย.มีผู้ประกอบการแจ้งความต้องการแรงงานจำนวน 5,470 ตำแหน่ง มีผู้สมัครงานไว้ 4,679 คน และสามารถบรรจุงานได้กว่า 4,722 คน ซึ่งสามารถบรรจุงานได้มากกว่าตำแหน่งที่มาสมัคร เนื่องจากมีตัวเลขที่ค้างเก่าอยู่เมื่อปีที่ผ่านมา

ขณะที่ นายวิชิต ดาสันทัด ตัวแทนจากภาคลูกจ้าง กล่าวว่า การปรับขึ้นค่าแรง 300 บาทนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ถ้าเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งการปรับขึ้นค่าแรงนั้นอย่างให้เอาความเป็นจริงมาเป็นตัวตั้ง และที่สำคัญในส่วนของจังหวัดภูเก็ตขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการขาดแคลนแรงงาน การปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท คาดว่าจะช่วยให้แรงงานจากที่อื่นไหลเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ เพราะถือว่าภูเก็ตมีอัตราการจ้างที่สูงกว่าที่อื่น และการที่จะดึงแรงงานเข้ามาการปรับขึ้นค่าแรงจะเป็นตัวดึงส่วนหนึ่ง

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.