สร้างศูนย์ประชุมนานาชาติภูเก็ต ส่อเค้าล่มต้องลุ้นต่อ

สร้างศูนย์ประชุมนานาชาติภูเก็ตวันนี้ ( 6 มี.ค.) นายวุฒิพงษ์ ฉายแสง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์) พร้อมด้วย นพ.บุญ วนาสิน ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อดูสภาพพื้นที่และความเป็นไปได้ในการที่จะสร้างศูนย์ประชุมฯ ดังกล่าว โดยมีนายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายสมพร แทนสกุลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 บ้านท่าฉัตรไชย และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

นายวุฒิพงศ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ว่า สำหรับการสร้างศูนย์ประชุมฯ นั้นมีความจำเป็นที่จะสร้างเนื่องจากมีชาวต่างชาติอยากจะมาจัดประชุมที่ประเทศไทยโดยเฉพาะที่ภูเก็ตจำนวนมาก แต่ติดปัญหาเรื่องของไม่มีหอประชุมขนาดใหญ่รองรับ สำหรับสถานที่สร้างหอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติที่มีการนำเสนอสถานที่บริเวณพื้นที่หาดไม้ขาวนั้น ในขณะนี้ยังติดในเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องดูว่าจะกระทบอย่างไร ถ้าหากว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ได้สร้าง ถ้าไม่กระทบก็อาจจะได้สร้าง เพราะว่าโครงการเดินหน้ามาพอมากสมควรแล้ว โดยในวันที่ 16 มี.ค.ที่จะถึงนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวด ล้อมหรือ คชก. อีกครั้งเพื่อให้รู้ว่าจะสามารถสร้างได้หรือไม่

นายวุฒิพงศ์ ยังกล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้ก่อสร้างศูนย์ประชุมนั้นพบว่าสถานที่มีขนาดใหญ่โตมาก มองว่าความจำเป็นที่จะสร้างศูนย์ประชุมฯ ยังไม่จำเป็น เพราะว่าสถานที่ดังกล่าวอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นได้ อย่างเช่น การใช้ประโยชน์ทางทางด้านเศรษฐกิจ เพราะว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่ต้องพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก อาจจะใช้พื้นที่ตรงส่วนนี้ ไปทำประโยชน์ได้เหมือนกัน

“สำหรับสถานที่ที่มีการเสนอสำหรับสร้างศูนย์ประชุมที่บริเวณหาดไม้ขาวนั้น มีการแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายที่ไม่ต้องการให้สร้าง และฝ่ายที่ต้องการให้สร้าง โดยฝ่ายที่ไม่ต้องการให้สร้างมองว่า อยู่ไกลออกไปจากตัวเมือง ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ที่สิ่งแวดล้อมว่าจะตัดสินอย่างไร ส่วนรายละเอียดต้องมาดูอีกครั้งว่าเหมาะสมแค่ไหน” นายวุฒิพงศ์ กล่าวในที่สุด

สำหรับโครงการสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ในสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลได้มีการอนุมัติงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเข้มแข็ง จำนวน2,600 ล้านบาท เพื่อทำการก่อสร้างศูนย์ประชุมฯ บริเวณที่ราชพัสดุ ภก.153บ้านท่าฉัตรไชย เนื้อที่ประมาณ 141ไร่ โดยมอบหมายให้กรมธนารักษ์เป็นเจ้าภาพหลัก และได้มีการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเสนอการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ สผ.พิจารณา ซึ่งการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นปรากฏว่ามีมติไม่เห็นชอบให้ก่อสร้างศูนย์ประชุมฯ บริเวณดังกล่าว โดยให้เหตุผลหลักๆ 3-4ประการ อาทิ ไม่คุ้มค่าการลงทุน บริเวณดังกล่าวยังเป็นป่าที่สมบูรณ์ควรเก็บรักษาไว้ โครงการอาจจะกระทบต่อการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล เป็นต้น

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.