กองทุนฟื้นฟูฯเปิดขายที่ดิน 46 ไร่ ในภูเก็ต

ภูเก็ตนางพวงทิพย์ ปรมาพจน์ ผู้จัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฟื้นฟูฯ) กล่าวว่า จะนำที่ดินเปล่าเนื้อที่ 46 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวาที่ตั้งอยู่ ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ออกมาจำหน่ายเป็นการทั่วไปอีก หลังคณะกรรมการจจัดการกองทุนฟื้นฟูฯ มีมติให้เปิดจำหน่ายทรัพย์เป็นการทั่วไปได้ตลอด โดยไม่ต้องรอเปิดประมูลขายเป็นรอบๆเหมือนที่ผ่านมา ช่วยให้สะดวกต่อผู้สนใจจริงๆสามารถเสนอราคาซื้อเข้ามาที่กองทุนฟื้นฟูฯได้ตลอด คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนพอสมควร เพราะที่ดินผืนดังกล่าวมีศักยภาพทางธุรกิจมาก เนื่องจากเป็นที่ดินผืนใหญ่และอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดี

“เดิมที่ดินแปลงนี้เคยนำออกประมูลขายเป็นครั้งๆแล้ว แต่ยังไม่มีผู้สนใจเข้าประมูล เราเลยเปิดขายปกติเป็นการทั่วไป คือ เปิดขายได้ตลอด ใครสนใจก็สามารถเสนอราคาแจ้งเข้ามาได้เลย ไม่ต้องเปิดประมูลเป็นรายครั้ง จะได้ขายทรัพย์ได้ตลอดและทันกำหนดปิดในปี 2556” นางพวงทิพย์กล่าว

ทั้งนี้กองทุนฟื้นฟูฯกำหนดเงื่อนไขและกระบวนการขายค่อนข้างละเอียด โดยให้ผู้ซื้อตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองให้ชัดเจน เพื่อแสดงความจริงใจว่าผู้ซื้อมีคุณสมบัติถูกต้อง และมีความสนใจซื้อที่ดินจริงๆ ไม่ใช่เป็นนายหน้าที่จับเสือมือเปล่า หรือซื้อไปแล้วมีปัญหาตามมาภายหลัง ดังนั้นกองทุนฟื้นฟูฯจึงให้ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบปัญหาและค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดหากเกิดปัญหามาในภายหลัง เช่น ผู้สนใจซื้อต้องวางมัดจำ 5% ของราคาที่เสนอซื้อเข้ามาด้วย อาจจะวางเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ก็ได้ และหากมีการอนุมัติขายแล้วผู้ซื้อก็ต้องวางเงินมัดจำทันที 25% ของราคาเสนอซื้อ และต้องชำระเงินอีก 75% ทีเหลือในเวลา 15 วันหลังทำสัญญาซื้อขายด้วย รวมถึงหากเกิดปัญหาขึ้นในภายหลังให้ถือว่าผู้ซื้อผิดสัญญาเอง กองทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และให้ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างที่เกิดขึ้น รวมทั้งต้องจ่ายค่าปรับ 10 ล้านบาทให้แก่กองทุนฟื้นฟูฯด้วย

Share:

Related Post

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 5 ปี ของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.