อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการ Phuket Junior Master Chef 2015

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการ Phuket Junior Master Chef 2015

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการ Phuket Junior Master Chef 2015
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการ Phuket Junior Master Chef 2015

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.30 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดโครงการ Phuket Junior Master Chef 2015 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมี ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต คณะครู อาจารย์ เชฟ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้ปกครอง เข้าร่วม

นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับ Junior chef ที่ได้รับรางวัลและให้กำลังใจแก่ Junior chef ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ การฝึกอบรมโครงการนี้ เป็นการให้ความรู้ด้านการประกอบอาหารด้านโภชนาการ และฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารเมนูต่างๆ ตลอดจนจัดให้น้องๆ ได้มีการแข่งขันประกอบอาหารที่เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้เข้าฝึกอบรม อันจะเป็นแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้ทุกๆ คนสนใจเรื่องอาหารโภชนาการมากขึ้นในอนาคต

โครงการ Phuket Junior Master Chef 2015 นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนงบประมาณ 150,000 บาท มอบให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการสอนวิชาชีพอาหารและโภชนาการในจังหวัดภูเก็ตมายาวนาน จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต ดำเนินโครงการนี้ขึ้นอย่างตั้งใจ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สนใจการประกอบอาหารและอาจก้าวสู่เชฟมืออาชีพในอนาคตได้ ซึ่งนับเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตได้อีกกลยุทธ์หนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความชื่นชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ตที่ได้จัดโครงการดีเด่นและเกิดประโยชน์อย่างนี้ คาดหวังว่าโครงการนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ และทั้ง 2 หน่วยงานจะได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการที่ดีเช่นนี้ต่อไป” ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.848104991931163.1073741964.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.