เปิดงาน “Phuket Jobs Fair” พร้อมตำแหน่งงานว่าง 1,200 อัตรา

เปิดงาน “Phuket Jobs Fair” พร้อมตำแหน่งงานว่าง 1,200 อัตรา

เปิดงาน “Phuket Jobs Fair” พร้อมตำแหน่งงานว่าง 1,200 อัตรา
ขอบคุณภาพจาก สำนักงานจัดหางาน จังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา 9.00 น. วันนี้ (10 พ.ย.) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และนัดพบแรงงาน “Phuket Jobs Fair” ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ โดยมี นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายพิทูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ นายจ้าง ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้สมัครงาน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม

นายพิทูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และนัดพบแรงงาน “Phuket Jobs Fair” ในครั้งนี้ สอดคล้องต่อนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ที่ต้องการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ให้ความสำคัญต่อการจัดงานนัดพบแรงงาน “Phuket Jobs Fair” ประกอบกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ให้ความสำคัญ และมีนโยบายในการส่งเสริมการจ้างงานให้แก่โรงแรมที่ต้องการพนักงานจำนวนมากในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจการโรงแรม และการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของทุกปี สถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต จะมีความต้องการพนักงานด้านการบริการ และพนักงานทั่วไปเป็นจำนวนมาก และเพื่อนายจ้าง/สถานประกอบการที่มาร่วมงานในวันนี้ ได้มีโอกาสคัดเลือกพนักงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถ และเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนหางาน ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษาใหม่ได้มีโอกาสเข้าทำงานทันที เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของนายจ้าง และผู้สมัครงาน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและนัดพบแรงงาน “Phuket Jobs Fair” ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กำหนดจัดงาน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-11 พ.ย.57 เวลา 08.30-16.30 น. มีนายจ้างเข้าร่วมสัมภาษณ์ในงาน จำนวน 50 บริษัท ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 305 ตำแหน่ง 1,200 กว่าอัตรา คาดว่าผู้สมัครงานสามารถบรรจุงานได้ทันที 250 คน นอกจากนี้ ทางหน่วยงานผู้จัดได้เชิญชวนผู้พิการให้สมัครงานกับนายจ้างที่ประสงค์จะจ้างพนักงานคนพิการเข้าทำงานให้ร่วมในครั้งนี้ด้วย

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.