สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันนัดพบแรงงาน “Phuket Jobs Fair”

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันนัดพบแรงงาน “Phuket Jobs Fair”

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน “Phuket Jobs Fair” ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต เวลา 08.30 – 16.30

นายพิฑูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัดภูเก็จ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมชั้นนำจังหวัดภูเก็ต แจ้งความประสงค์ต้องการจ้างแรงงานไทยเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ โดยวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการหางานทำแก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียนนักศึกษา ผู้จบการศึกษาใหม่ และประชาชนทั่วไป

เอกสารประกอบในการสมัครงาน

  • รูปถ่าย
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • หลักฐานการศึกษา
  • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  • ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 38/27 ถนนรัตนโกสินทร์200ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร. 076-219-660-1 ต่อ 17

Phuket Jobs Fair 2014

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.