ภูเก็ตจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ประจำปี 2557

ภูเก็ตจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ประจำปี 2557

ภูเก็ตจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ประจำปี 2557

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 ก.พ.57 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน นัดพบแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2557 โดยมี นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดภูเก็ต นางพิมพร ขอศานติวิชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นายประคอง รักษ์วงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผู้ประกอบการ นายจ้าง และผู้หางานเข้าร่วม

นางเยาวภา กล่าวว่า ปัจจุบันสถานประกอบการจังหวัดภูเก็ตมีการขาดแคลนแรงงานในสถานประการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการพนักงานไม่ต่ำกว่า 3,000 อัตรา ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ประจำปี 2557 เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ผู้จบการศึกษาใหม่ และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสพบกับนายจ้าง และสถานประกอบการโดยตรง ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการสมัครงานอีกด้วยสำหรับการจัดนัดพบแรงงานครั้งนี้ คาดว่าจะมีนายจ้างเข้าร่วมรับสมัคร 80 บริษัท มีตำแหน่งงานว่างกว่า 3425 อัตรา นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสินค้าของดีมีคุณภาพจากกลุ่มอาชีพอิสระจังหวัดภูเก็ต เช่น กลุ่มสตรีอันดามันบางลา (ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว) กลุ่มลูกปัดปักเลื่อมบ้านบางโรง (ผ้าเพ้นท์) เป็นต้น

ด้านนายไมตรี กล่าวว่า สำหรับการจัดงานนัดพบแรงงานประจำปี 2557 ครั้งนี้ เป็นเวที ทีมอบโอกาสและสร้างกุศลในเวลาเดียวกันให้บุคคลที่เป็นนายจ้างมาหางแรงงานเข้าไปอยู่ในหน่วยงานของตน ให้ผู้หางานใหม่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนที่ทำงานได้เลือกงานให้ตรงกับความต้องการและความสารมารถของตน นักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่มีหน้าที่การงานรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการหางานทำให้บุตรหลานสำหรับผู้ที่เข้ามาสมัครงานในวันนี้ 20% จะได้งานทันที อีก 15% จะได้รับการติดต่อกลับไปจากผู้ประกอบการ ทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือผู้สมัครงานควรยึดหลัก 4 ค ในการรับคนเข้าทำงานและสมัครงาน คือ คม เฉียบแหลม คมทั้งปัญญาและวาจา คล่อง มีบุคลิกท่าทางคล่องแคล่วว่องไว คอนเซ็ป ตรงกับที่วางเอาไว้ เคลียร์เข้าใจทุกประเด่น พุดอย่างฉะฉาน ชัดเจน มีสมาธิ อย่างไรก็ตามในภาวะเศรษฐกิจของภูเก็ตปัจจุบัน ไม่ส่งผลกระทบต่อแรงงานเนื่องจากบางหน่วยงานให้ค่าแรงที่สูงกว่า 300 บาท

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.