ส่อแววล่ม! สผ.เบรกลงทุนศูนย์ประชุมฯภูเก็ต หวั่นไม่คุ้มทุน 2.6 พันล้าน

ส่อแววล่ม! สผ.เบรกลงทุนศูนย์ประชุมฯภูเก็ต หวั่นไม่คุ้มทุน 2.6 พันล้าน

ศูนย์ประชุมฯภูเก็ตโครงการศูนย์ประชุมนานาชาติภูเก็ตส่อเค้าวืดผลการศึกษาชี้กระทบสิ่งแวดล้อม-ย้ำไม่คุ้มค่าลงทุน หวั่นเป็นภาระกับภาครัฐในระยะยาว ด้าน”อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม” ปลัดคลังแจงใช้งบฯ 2.6 พันล้าน จากโครงการไทยเข้มแข็ง สนับสนุน

แหล่งข่าวจากสำนักงานนโยบาย และแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนฯได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อแจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต

โดยผลการศึกษาระบุว่า พื้นที่โครงการไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากหาดไม้ขาวเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล โครงสร้างของอาคารอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพ เช่น การรบกวนการวางไข่ของเต่าทะเล และพื้นที่โครงการมีลักษณะพื้นที่บางส่วนเป็นป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีความเป็นธรรมชาติ และเป็นพื้นที่สุดท้ายที่เหลืออยู่ของจังหวัดภูเก็ต ควรเก็บรักษาไว้ตามสภาพปัจจุบัน

นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า ลักษณะธรณีสัณฐานทางทะเลและชายฝั่งของพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยอันตราย เพราะลักษณะชายฝั่งเป็นแอ่งลึก มีความลาดชันสูง และไม่เหมาะสมที่จะให้ผู้ใช้บริการจัดกิจกรรมสันทนาการพักผ่อน

รายงานดังกล่าวยังระบุว่า โครงการนี้จะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ คือ ไม่มีความคุ้มทุนทางด้านการเงิน และจะเป็นภาระกับภาครัฐในระยะยาว และไม่เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว และการจ้างงานที่ชัดเจน เพราะคนที่มาทำงานในภูเก็ตส่วนใหญ่มาจากจังหวัดอื่น และโครงการนี้จะเกิดการแข่งขันกับภาคเอกชนได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต ตั้งอยู่ที่หาดไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยอาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการ อาคารพักอาศัยรวม 180 ห้อง อาคารหอพักพนักงาน 100 ห้อง และอาคารประเภทอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ส่วนกำหนดจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี 2556

จากการสอบถามเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต ไม่ได้ใช้งบประมาณจากรัฐ แต่ได้รับจัดสรรเงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ระยะที่ 2 วงเงิน 2,600 ล้านบาท ส่วนความคืบหน้าของโครงการขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และสำนักงานผังเมือง

“หากผลการพิจารณาผ่าน กระทรวงการคลังก็มีหน้าที่หาวงเงินกู้เพื่อสนับสนุนโครงการนี้ หากไม่ผ่านก็ไม่จำเป็นต้องกู้ และจะใช้งบฯจากโครงการไทยเข้มแข็งเข้ามาสนับสนุน” นายอารีพงศ์กล่าว

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.