เปิดโรงครัวรัฐบาล (ชาวภูเก็ต) เร่งส่งข้าววันละ 15,000 กล่องช่วยน้ำท่วม

โรงครัวรัฐบาล (ชาวภูเก็ต)

เวลา 10.00 น.วันที่ 7 พ.ย.2554 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชกรจังหวัดภูเก็ต นายไชยวัฒน์ เทพีปลัดจังหวัดภูเก็ต และคณาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ตลอดจนประชาชนนักศึกษามาร่วมกันตักอาหารบรรจุลงถุงเพื่อนำไปช่วยบเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัย

ทั้งนี้การเปิดโรงครัวรัฐบาล (ชาวภูเก็ต) มีนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนของจังหวัดภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ข้าราชการการ หัวหน้าส่วนราชการ นำโดย ร่วมกันจัดทำข้าวกล่องพร้อมรับประทานจำนวน 1 หมื่นชุดแยกส่งมื้อละ 5,000 กล่องเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่คลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยจัดส่งไปทางเครื่องบินของบริษัทการบินไทย มาตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2554 มีกำหนดไปถึงวันที่ 30 พ.ย.2554

นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เผยว่าทางจังหวัดภูเก็ตได้รับมอบหมายให้ส่งความช่วยเหลือ ไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้จังหวัดที่ไม่ประสบภัยน้ำท่วมจับคู่ช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพฯ โดยในวันนี้ได้เพิ่มจากวันละ 1หมื่นชุด เป็น 1.5 หมื่นชุด โดยนำไปแจกจ่ายมนพื้นที่คลองสามวา จำนวน 1 หมื่นชุด และเพิ่มในพื้นที่ซอยวัชรพลอีก 5 พันชุด รวม 1.5 หมื่นชุดต่อวัน

สำหรับข่าวกล่องที่จัดส่งไปจากจังหวัดภูเก็ตนั้นได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทการบินไทย เมื่อไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิจะส่งมอบให้กับทางผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารจะจัดส่งไปถึงมือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนทันที่ ซึ่งขณะนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยังไม่สามารถทำอาหารรับประทานเองได้ความช่วยเหลือเรื่องของอาหารจึงเป็นเรื่องสำคัญ

นอกจากนี้ในส่วนของโรงครัวภูเก็ต ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จะดำเนินการปรุงอาหารและตักในถุงลำเลียงส่งไปวันละ 3 รอบ โดยในขณะนี้ยังการอาสาสมัครเพื่อมาช่วยในการตักอาหารใส่ถุง ผู้ที่มีจิตอาสาสามารถไปช่วยได้ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะมือ้เช้าที่ต้องปรุงอาหารตั้งแต่เช้ามือยังขาดแคลนกำลังคน ท่านใดมีเวลาสามารถไปช่วยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย.2554

Related Post

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.