สาธาณสุขภูเก็ต เตือนประชาชนระวังโรคช่วงหน้าร้อน

สาธาณสุขภูเก็ตนายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (สสจ.ภูเก็ต)กล่าวถึงการเฝ้าระวังโรคที่มากับอาหารในช่วงหน้าร้อนนี้ ว่า ในช่วงที่มีอากาศร้อนอาหารมักจะบูดเสียง่ายกว่าช่วงปกติ ขณะเดียวกันผลผลิตของผลไม้ชนิดต่างๆ ก็ออกมาเป็นจำนวนมากเช่นกัน

ส่งผลให้จำนวนแมลงวันเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว จึงอยากจะฝากประชาชนระมัดระวัง ในการบริโภคอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่เก็บค้างมื้อ หากต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ก็จะต้องเลือกร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หรือร้านอาหารที่มีป้ายคลีนฟู้ด กู้ดเทส รับรอง เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เช่น โรคอุจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ปกครองก็จะต้องดูแลบุตรหลานให้มากขึ้นกว่าช่วงปกติ เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งเรามักจะพบว่าอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเด็กค่อนข้างบ่อย ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการจราจร หรือการเล่นน้ำ

นายแพทย์วิวัฒน์ กล่าวอีกว่า การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกด้วยว่า ขณะนี้มีรายงานว่าในหลายประเทศเกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้หวัดนก เช่น อินเดีย เวียดนาม จีน เป็นต้น ดังนั้นในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งให้มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในกรณีของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ หรือปอดบวม รวมทั้งได้มีการประชุมเตรียมการในเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ยาเวชภัณฑ์ แต่ประชาชนยังไม่ต้องไปวิตกเรื่องโรคดังกล่าวมากนัก เพราะยังไม่ข่าวการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย แต่ถึงแม้จะไม่มีการระบาดในประเทศไทย ทางจังหวัดภูเก็ตก็มีความตื่นตัวกับเรื่องนี้ และก็จะเฝ้าระวังและติดตาม ซึ่งจากการเก็บข้อมูลจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่และปอดบวมในจังหวัดภูเก็ต พบว่าตัวเลขยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.