ราชภัฏภูเก็ต ปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 เวลา 15.30 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนนักศึกษาและรถบรรทุกสิ่งอุปโภคบริโภค โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ภาคกลาง ซึ่งมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วม

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ภาคกลาง ในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-23 ตุลาคม 2554 ซึ่งเหล่าผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาได้รวมตัวกัน สร้างสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 100 ชุด เดินรับบริจาคสิ่งของ บรรจุสิ่งของ โดยขบวนนักศึกษาออกเดินทางไปยังวัดหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 และเดินทางกลับมาถึงมหาวิทยาลัย ในวันที่ 23 ตุลาคม 2554 ทั้งนี้ เหล่านักศึกษาจำนวน 45 คน ซึ่งมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา” ได้แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายประกอบอาหาร 10 คน ฝ่ายบรรจุกล่อง 10 คน ฝ่ายดูแลผู้ประสบภัย 10 คน ฝ่ายนันทนาการ 10 คน และฝ่ายแจกจ่ายสิ่งของต่างๆ 15 คน โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานเหล่ากาชาดภูเก็ต

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ ทั้งแก่นักศึกษา และสังคมมาโดยตลอด ซึ่งการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาที่นำสิ่งดีๆ จากพี่น้องชาวภูเก็ต ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลางครั้งนี้ จะเป็นความดีที่เกิดพลังอย่างมหาศาล ทั้งนี้ จึงต้องขอขอบคุณอธิการบดี คณะบดี และผู้นำนักศึกษาทุกคน ที่รวมพลังทำให้เกิดจิตอาสาขึ้นมา ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่มีส่วนในการประชาสัมพันธ์ จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านดำเนินการทุกอย่างได้ราบรื่น เดินทางอย่างปลอดภัย และได้รับแต่สิ่งดีๆ โดยทั่วกัน

Related Post

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.