ภูเก็ตเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 2554

ประกอบพิธีฮัจย์

วันนี้ (21 ก.ย. 54) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2554 โดยมี นายประยูร หนูสุก วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายบำรุง สำเภารัตน์ ประธานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย นางสุมาลี สำเภารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริการท่าอากาศยาน และพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ รวมทั้งญาติที่เดินทางไปส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ การท่าอากาศยานภูเก็ต เนื่องจากในเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2554 เป็นช่วงระยะเวลาที่ชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งจะเดินทางระหว่างวันที่ 10-11ตุลาคม 2554 ณ อาคารเอนกประสงค์ การท่าอากาศยานภูเก็ต

นายประยูร กล่าวว่า ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2554 เวลา 08.45 น. จะมีการกล่าวอำนวยพรหรือการขอดุอาแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในวันดังกล่าว จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยสายการบินไทย ในวันที่ 10 ต.ค. 54 เวลา 13.05 น. เที่ยวบิน TG 8542 ภูเก็ต-เจดดาห์ จำนวน 295 คน และวันที่ 11 ต.ค. 54 เวลา 13.05 TG 8544 ภูเก็ต-เจดดาห์ จำนวน 275 คน

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว เหมือนกับที่ได้ดำเนินการมาในทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจย์ และญาติพี่น้องที่จะมาส่งญาติที่เดินทาง ซึ่งในแต่ละปีมีประชาชนมารอส่งเป็นจำนวนมาก

Related Post

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.