ผู้ว่าฯภูเก็ตแถลงผลงานครบ 1 ปี ย้ำพร้อมสนองนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เช้าวานนี้ว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้สำเร็จลุล่วงในหลายโครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ และนิทรรศการภูเก็ต เพื่อรองรับการจัดประชุมและการแสดงงานขนาดใหญ่ งบประมาณ 2,600 ล้านบาท โครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จำนวน 5,700 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นปีละ 12 ล้านคน รองรับการขยายตัวทางการท่องเที่ยวในฝั่งอันดามันในช่วง 3 ถึง 4 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ มีโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานเมืองถลาง ปี 2554 จำนวน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2556 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวเลเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นศูนย์วัฒนธรรมของชาวเลแห่งแรกในอาเซียน โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจพิสูจน์ยืนยันสารเสพติด โครงการก่อสร้างถนนคลองเกาะผี ระยะทาง 600เมตร ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบ EIAและอยู่ระหว่างรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่เข้ามาสานต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับการทำหน้าที่ต่อจากนี้ พร้อมที่จะรับนโยบายของรัฐบาลใหม่ โดยเฉพาะนโยบายเรื่องรายได้ขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งรัฐบาลได้ส่งสัญญาณว่าจะให้ภูเก็ต เป็นหนึ่งในเก้าจังหวัดที่นำร่อง โดยจะได้เร่งประสานทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่านโยบายนี้จะไม่กระทบต่อผู้ประกอบการ เนื่องจากที่ผ่านมาแรงงานในพื้นที่มีรายได้มากกว่า 300 บาท อยู่แล้ว

Related Post

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.