ประชุม ประกวด เมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์โลก ปี 2567

ประชุม ประกวด เมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์โลก ปี 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวดรางวัลเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์โลกและงานเทศกาลระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 โดยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภาคใต้) หรือสำนักฯ ทีเส็บ ภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน เตรียมเสนอให้จังหวัดภูเก็ตและประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต เข้าร่วมประกวดรางวัลเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์โลก และงานเทศกาลระดับนานาชาติประจำปี 2567 ของสมาคมเทศกาลและอีเวนต์นานาชาติ (2024 IFEA World Festival & Event City Award และ 2024 IFEA / Haas & Wilkerson Pinnacle Awards Competition) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการ สนับสนุนข้อมูลรายละเอียด ตามหลักเกณฑ์ของการประกวด ที่มีความครบถ้วน เพื่อนำไปจัดทำเล่มส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันคัดเลือกชื่อทางการของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตเพื่อใช้ในการส่งเข้าประกวดในระดับนานาชาติ พร้อมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นคัดเลือกเทศกาลหรือ Event ประจำจังหวัด อาทิ ประเพณีพ้อต่อ ถนนสายวัฒนธรรม ภูเก็ตล็อบสเตอร์เฟสติวัล เทศกาลอาหารทะเล ประเพณีไหว้เทวดา เทศกาลโคมไฟ เทศกาลตรุษจีน การแข่งขันกีฬาภูเก็ตคิงส์คัพ รีกัตต้า ฯลฯ ซึ่งจะคัดเลือกเทศกาลที่โดดเด่นและสำคัญ 10 อันดับแรกเพื่อใช้ประกอบในการนำเสนอของจังหวัดภูเก็ต

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.