ภูเก็ตรณรงค์ลดใช้ไฟฟ้า 13 มิ.ย. – 10 ก.ค.นี้

ภูเก็ตรณรงค์ลดใช้ไฟฟ้า 13 มิ.ย. – 10 ก.ค.นี้

ภูเก็ตรณรงค์ลดใช้ไฟฟ้า 13 มิ.ย. - 10 ก.ค.นี้

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (4 มิ.ย. 57) ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวิโรจน์ ดำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และทีมงานจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน” เพื่อขอความร่วมมือจากประชาชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงผู้ประกอบการ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงานช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2557 นี้ ในเวลา 18.30 – 22.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงสุดของแต่ละวัน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมระหว่างไทยและมาเลเซียแหล่ง JDA – A18 จะทำการปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ ในช่วงวันดังกล่าวรวม 28 วัน ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงไฟฟ้าดับในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งการปิดซ่อมบำรุงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ต้องหยุดเดินเครื่อง เนื่องจากใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และไม่สามารถใช้เชื้อเพลิงอื่นทดแทนได้ ส่งผลให้ไฟฟ้าขาดหายไปจากระบบประมาณ 710 เมกะวัตต์ ซึ่งกระทบต่อภาพรวมกำลังการผลิตไฟฟ้าของภาคใต้ที่ปัจจุบันอยู่ที่ 2,316 เมกะวัตต์ และจากการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 2,450 เมกะวัตต์ ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากภาคกลางผ่านระบบส่งไฟฟ้า จึงขอความร่วมมือจากประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้ช่วยกันประหยัดพลังงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

นายวิโรจน์ ดำคง กล่าวถึงความร่วมมือการรณรงค์ในครั้งนี้ ว่า ได้ยึดหลัก 4 ป. ซึ่งประกอบด้วย  ป.ที่ 1 ปิดไฟ คือให้ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น/ ป.ที่ 2 ปรับอุณหภูมิ คือให้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น 1 องศา ซึ่งจะทำให้ประหยัดพลังงานได้ถึง ร้อยละ 10 / ป.ที่ 3 ปลดปลั๊ก คือ ให้ปลดปลั๊กเครื่องรับโทรทัศน์ หรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช้งาน และป.ที่ 4 ประหยัดพลังงาน คือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดพลังงาน ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงพลังงานเตรียมมาตรการรองรับไว้เรียบร้อยแล้วหากเกิดกรณีไฟฟ้าดับเกิดขึ้นโดยจะพยายามให้มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวน้อยที่สุด

ทั้งนี้ในช่วงเช้า ได้มีการเดินทางไปรณรงค์และประชาสัมพันธ์ “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน” ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โดยตามแผนการรณรงค์จะมีการเดินทางไปยังหน่วยงานภาคเอกชน โรงแรมต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.