นครภูเก็ตจัดประกวด “ภาพเก่าเล่าเรื่อง ชุดพื้นเมือง Baba Yaya”

 "ภาพเก่าเล่าเรื่อง ชุดพื้นเมือง Baba Yaya"
"ภาพเก่าเล่าเรื่อง ชุดพื้นเมือง Baba Yaya"

วันนี้ (5 ธ.ค. 55) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต แถลงข่าวการจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ตและการประกวด “ ภาพเก่าเล่าเรื่อง ชุดพื้นเมือง Baba Yaya” ในการแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 4

นายกวี กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ตได้ดำเนินการด้านการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยในบริเวณย่านการค้าเมืองเก่า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ถนนถลาง ดีบุก กระบี่ พังงา เยาวราช และเทพกระษัตรี ได้เห็นความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าของเมืองภูเก็ตให้คงอยู่สืบไป เทศบาลนครภูเก็ตจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร และสมาคมต่าง ๆ จัดงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2555 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี และพื้นที่เขตถนนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ประกอบกับปีนี้เป็นปีมังกร ซึ่งมังกรทะเลเป็นสัญลักษณ์ของเมืองภูเก็ต จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการจัดงานครั้งที่ 13

และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้ทางเทศบาลนครภูเก็ต จึงได้ร่วมกับชุมชน Old Phuket Town เมืองเก่าภูเก็ต จัดให้มีการประกวด “ภาพเก่าเล่าเรื่อง ชุดพื้นเมือง Baba Yaya” โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพเก่าที่มีเนื้อหาและรายละเอียดชุดพื้นเมือง Baba Yaya องค์ประกอบโดยรวมของภาพถ่ายต้องมีความสมบูรณ์ตามหัวข้อที่กำหนด ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ได้รับลิขสิทธิ์ของภาพมาอย่างถูกต้อง ภาพถ่ายต้องมีขนาดของไฟล์ไม่เกิน 5 MB และประเภทไฟล์เป็นแบบฟอร์แมท JPG เท่านั้น รางวัลมี 3 รางวัล รางวัลที่ 1 ได้รับชุดไข่มุกจาก Phuket Pearl Gem รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 สนับสนุนโดยเทศบาลนครภูเก็ต นอกจากนี้ ทางเทศบาลนครภูเก็ตจะนำภาพถ่ายจัดทำเป็นนิทรรศการ “ภาพเก่าเล่าเรื่อง ชุดพื้นเมือง Baba Yaya” และประกาศรายชื่อพร้อมมอบรางวัล ในวันที่ 15 มกราคม 2555 เวลา 18.00 น. ที่ห้างสรรพสินค้าภูเก็ตเซ็นทรัลเฟสติวัล โดยจะทำหนังสือแจ้งผลการตัดสินให้เจ้าของภาพทราบ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.