นครภูเก็ตจัดประกวด “ภาพเก่าเล่าเรื่อง ชุดพื้นเมือง Baba Yaya”

 "ภาพเก่าเล่าเรื่อง ชุดพื้นเมือง Baba Yaya"
"ภาพเก่าเล่าเรื่อง ชุดพื้นเมือง Baba Yaya"

วันนี้ (5 ธ.ค. 55) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต แถลงข่าวการจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ตและการประกวด “ ภาพเก่าเล่าเรื่อง ชุดพื้นเมือง Baba Yaya” ในการแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 4

นายกวี กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ตได้ดำเนินการด้านการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยในบริเวณย่านการค้าเมืองเก่า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ถนนถลาง ดีบุก กระบี่ พังงา เยาวราช และเทพกระษัตรี ได้เห็นความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าของเมืองภูเก็ตให้คงอยู่สืบไป เทศบาลนครภูเก็ตจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร และสมาคมต่าง ๆ จัดงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2555 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี และพื้นที่เขตถนนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ประกอบกับปีนี้เป็นปีมังกร ซึ่งมังกรทะเลเป็นสัญลักษณ์ของเมืองภูเก็ต จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการจัดงานครั้งที่ 13

และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้ทางเทศบาลนครภูเก็ต จึงได้ร่วมกับชุมชน Old Phuket Town เมืองเก่าภูเก็ต จัดให้มีการประกวด “ภาพเก่าเล่าเรื่อง ชุดพื้นเมือง Baba Yaya” โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพเก่าที่มีเนื้อหาและรายละเอียดชุดพื้นเมือง Baba Yaya องค์ประกอบโดยรวมของภาพถ่ายต้องมีความสมบูรณ์ตามหัวข้อที่กำหนด ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ได้รับลิขสิทธิ์ของภาพมาอย่างถูกต้อง ภาพถ่ายต้องมีขนาดของไฟล์ไม่เกิน 5 MB และประเภทไฟล์เป็นแบบฟอร์แมท JPG เท่านั้น รางวัลมี 3 รางวัล รางวัลที่ 1 ได้รับชุดไข่มุกจาก Phuket Pearl Gem รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 สนับสนุนโดยเทศบาลนครภูเก็ต นอกจากนี้ ทางเทศบาลนครภูเก็ตจะนำภาพถ่ายจัดทำเป็นนิทรรศการ “ภาพเก่าเล่าเรื่อง ชุดพื้นเมือง Baba Yaya” และประกาศรายชื่อพร้อมมอบรางวัล ในวันที่ 15 มกราคม 2555 เวลา 18.00 น. ที่ห้างสรรพสินค้าภูเก็ตเซ็นทรัลเฟสติวัล โดยจะทำหนังสือแจ้งผลการตัดสินให้เจ้าของภาพทราบ

Related Post

โรงแรม กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดตั้งหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่

โรงแรม กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดตั้งหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 กลุ่มโรงแรมในเครือ อักษรา คอลเลคชั่น ประกอบด้วยโรงแรม กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท

Leave a Reply